Spis słowników NCTS

Spis słowników NCTS:

Kod Zawartość Nazwa pliku Rozmiar pliku Ostatnia modyfikacja
001 Kody urzędów celnych slownik001.xml slownik001.xml 1.4 MB 2015-05-15
005 Kody rodzajów transportu slownik005.xml slownik005.xml 2.4 KB 2015-05-15
007 Kody krajów slownik007.xml slownik007.xml 16.8 KB 2013-10-08
008 Kody rodzajów gwarancji slownik008.xml slownik008.xml 2.1 KB 2013-10-08
018 Kody dla pola 1 (trzecia część) dokumentu SAD i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego slownik018.xml slownik018.xml 2 KB 2013-10-08
026 Wykaz walut slownik026.xml slownik026.xml 1.3 KB 2013-10-08
033 Kody rodzajów opakowań slownik033.xml slownik033.xml 38.2 KB 2013-10-08
035 Kody dokumentów poprzednich w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej slownik035.xml slownik035.xml 4.3 KB 2013-10-08
037 Dodatkowe kody jednoznacznie identyfikujące towary wrażliwe w ramach WPT slownik037.xml slownik037.xml 0.3 KB 2013-10-08
045 Kody przyczyn odrzucenia sprostowania slownik045.xml slownik045.xml 0.9 KB 2013-10-08
047 Kody towarów wrażliwych i potencjalnie wrażliwych w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytu. slownik047.xml slownik047.xml 2.9 KB 2013-10-08
048 Kody krajów stron Konwencji WPT slownik048.xml slownik048.xml 2.7 KB 2014-08-04
049 Kody krajów członków Unii Europejskiej. slownik049.xml slownik049.xml 2.4 KB 2014-08-04
050 Kody wyników kontroli slownik050.xml slownik050.xml 0.6 KB 2013-10-08
051 Kody błędów zwracanych przez system NCTS, ECS slownik051.xml slownik051.xml 1.9 KB 2013-10-08
053 Kody krajów WPT nie należących do UE slownik053.xml slownik053.xml 0.8 KB 2014-08-05
054 Kody wskaźnika kontroli slownik054.xml slownik054.xml 0.6 KB 2013-10-08
075 Kody błędów zwracanych przez Podsystem Wymiany Komunikatów (PWK) slownik075.xml slownik075.xml 0.7 KB 2013-10-08
090 Kody typów dokumentów załączanych do zgłoszeń w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej slownik090.xml slownik090.xml 5.9 KB 2013-10-08
091 Kody informacji dodatkowych w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej. slownik091.xml slownik091.xml 96.2 KB 2014-08-04
215 Kody specyficznych okoliczności w obsłudze zgłoszeń celnych slownik215.xml slownik215.xml 0.6 KB 2013-10-08
EU101 Kody UN Towarów Niebezpiecznych slownikEU101.xml slownikEU101.xml 251.1 KB 2013-10-08
EU116 Metody płatności slownikEU116.xml slownikEU116.xml 0.8 KB 2013-10-08
Słowniki v1.0. 2012 - 2019 Portal Systemów Celnych.