Spis słowników XML

Spis słowników:

Kod Zawartość Nazwa pliku Rozmiar pliku Ostatnia modyfikacja
001 Kody urzędów celnych slownik001.xml slownik001.xml 1.5 MB 2016-12-30
002 Symbole warunków dostaw według INCOTERMS 2000 slownik002.xml slownik002.xml 2.4 KB 2012-08-22
003 Kody przeznaczeń i procedur celnych slownik003.xml slownik003.xml 7.5 KB 2019-03-27
004 Kody rodzajów transakcji slownik004.xml slownik004.xml 4.6 KB 2016-04-29
005 Kody rodzajów transportu slownik005.xml slownik005.xml 2.1 KB 2016-04-29
006 Kody metod płatności slownik006.xml slownik006.xml 2 KB 2016-04-29
007 Kody krajów slownik007.xml slownik007.xml 18.3 KB 2016-02-25
008 Kody rodzajów gwarancji slownik008.xml slownik008.xml 1.9 KB 2016-04-29
013 Kody do wstawienia w polu 36 deklaracji SAD slownik013.xml slownik013.xml 4.4 KB 2016-04-29
014 Kody typów opłat stosowane w polu 47 formularza SAD slownik014.xml slownik014.xml 4.9 KB 2016-04-29
015 Typy deklaracji SAD slownik015.xml slownik015.xml 2 KB 2016-04-29
016 Kody dla pola 1 (pierwsza część) deklaracji SAD slownik016.xml slownik016.xml 4.6 KB 2016-04-29
017 Kody dla pola 1 (druga część) dokumentu SAD slownik017.xml slownik017.xml 2.6 KB 2016-04-29
018 Kody dla pola 1 (trzecia część) dokumentu SAD i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego slownik018.xml slownik018.xml 2.9 KB 2016-04-29
025 Kody procedur tranzytowych w ramach procedury uproszczonej slownik025.xml slownik025.xml 1.1 KB 2016-04-29
026 Wykaz walut slownik026.xml slownik026.xml 13.7 KB 2016-10-20
028 Nomenklatura towarowa slownik028.xml slownik028.xml 4.9 MB 2017-01-02
031 Podtypy dokumentu SAD slownik031.xml slownik031.xml 1.4 KB 2016-04-29
033 Kody rodzajów opakowań slownik033.xml slownik033.xml 41.1 KB 2016-04-29
034 Kody dokumentów wymaganych slownik034.xml slownik034.xml 179.8 KB 2019-07-15
035 Kody dokumentów poprzednich w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej slownik035.xml slownik035.xml 2.3 KB 2012-08-22
036 Kody informacji dodatkowych slownik036.xml slownik036.xml 14.7 KB 2018-11-19
037 Dodatkowe kody jednoznacznie identyfikujące towary wrażliwe w ramach WPT slownik037.xml slownik037.xml 0.3 KB 2012-08-22
045 Kody przyczyn odrzucenia sprostowania slownik045.xml slownik045.xml 0.9 KB 2009-05-30
047 Kody towarów wrażliwych i potencjalnie wrażliwych w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytu. slownik047.xml slownik047.xml 1.4 KB 2012-08-22
048 Kody krajów stron Konwencji WPT slownik048.xml slownik048.xml 1.6 KB 2012-12-12
049 Kody krajów członków Unii Europejskiej. slownik049.xml slownik049.xml 2.3 KB 2013-07-02
050 Kody wyników kontroli slownik050.xml slownik050.xml 0.8 KB 2012-08-22
051 Kody błędów zwracanych przez system NCTS, ECS slownik051.xml slownik051.xml 1.8 KB 2012-08-22
053 Kody krajów WPT nie należących do UE slownik053.xml slownik053.xml 0.8 KB 2012-08-22
054 Kody wskaźnika kontroli slownik054.xml slownik054.xml 0.6 KB 2012-08-22
057 Kody statusow celnych slownik057.xml slownik057.xml 1.8 KB 2009-05-30
058 Typy statusu operacji celnej slownik058.xml slownik058.xml 0.4 KB 2009-05-30
060 Typy dokumentów IST (Deklaracja INTRASTAT) slownik060.xml slownik060.xml 0.4 KB 2012-08-22
061 Rodzaje deklaracji statystycznej INTRASTAT slownik061.xml slownik061.xml 0.7 KB 2012-08-22
063 Lista kodów towarów, dla których w systemie INTRASTAT nie podaje się masy netto. slownik063.xml slownik063.xml 27.2 KB 2012-08-22
067 Kody izb celnych obsługujących deklaracje INTRASTAT slownik067.xml slownik067.xml 1.7 KB 2012-08-22
068 Kody jednostek miar używane w formułach TARIC slownik068.xml slownik068.xml 3.7 KB 2016-11-10
069 Kody kwalifikatorów jednostek miar używane w formułach TARIC slownik069.xml slownik069.xml 1.5 KB 2012-08-22
070 Typy kodów dodatkowych TARIC slownik070.xml slownik070.xml 1.5 KB 2015-10-30
075 Kody błędów zwracanych przez Podsystem Wymiany Komunikatów (PWK) slownik075.xml slownik075.xml 0.7 KB 2012-08-22
076 Słownik dopuszczalnych wartości drugiej części pola 37 dokumentu SAD slownik076.xml slownik076.xml 47.8 KB 2019-03-28
077 Kod rodzajów przedstawicielstw slownik077.xml slownik077.xml 0.8 KB 2012-08-22
078 Kody miejsc dostawy używane w trzeciej części pola 20 formularza SAD slownik078.xml slownik078.xml 0.7 KB 2012-08-22
079 Kody stosowane w polu 12 formularza SAD (Szczegóły wartości) slownik079.xml slownik079.xml 5.6 KB 2018-05-23
080 Kody kategorii dokumentów poprzednich stosowane w polu 40 dokumentu SAD slownik080.xml slownik080.xml 0.7 KB 2016-04-29
081 Kody dokumentów poprzednich slownik081.xml slownik081.xml 4.2 KB 2019-03-28
082 Kody metod wartościowania używane w polu 43 dokumentu SAD slownik082.xml slownik082.xml 1.3 KB 2018-12-11
083 Kody wskazujące eksportera/nadawcę/odbiorcę używane w polu 14 dokumentu SAD slownik083.xml slownik083.xml 0.5 KB 2012-08-22
085 Typy składów - dopuszczalne wartości używane w polu 49 formularza SAD slownik085.xml slownik085.xml 1.4 KB 2019-01-07
086 Kody dotyczące okoliczności towarzyszących transakcji, używane w polu 44 dokumentu SAD slownik086.xml slownik086.xml 2 KB 2019-03-28
087 Kody określające przeznaczenie kwoty korekty, używane w polu 44 dokumentu SAD slownik087.xml slownik087.xml 13.3 KB 2019-01-02
088 Unijne kody dodatkowe używane w polu 33 (trzecia i czwarta część) dokumentu SAD slownik088.xml slownik088.xml 690.8 KB 2019-07-02
090 Kody typów dokumentów załączanych do zgłoszeń w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej slownik090.xml slownik090.xml 3.5 KB 2012-08-22
091 Kody informacji dodatkowych w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej. slownik091.xml slownik091.xml 1 KB 2012-08-22
095 Kod wyniku analizy ryzyka slownik095.xml slownik095.xml 1.4 KB 2009-05-30
097 Kody przyczyn odrzucenia deklaracji skroconej slownik097.xml slownik097.xml 0.8 KB 2009-05-30
101 Kody jednostek miar stosowanych w ramach kontyngentów i plafonów slownik101.xml slownik101.xml 1.5 KB 2012-08-22
106 Kody przyczyn odrzucenia numeru pozycji slownik106.xml slownik106.xml 0.8 KB 2009-05-30
109 Krajowe kody dodatkowe używane w polu 33 (piąta część) dokumentu SAD slownik109.xml slownik109.xml 174.9 KB 2019-07-15
110 Marki pojazdów samochodowych slownik110.xml slownik110.xml 7.4 KB 2012-08-22
111 Rodzaje paliw pojazdów samochodowych slownik111.xml slownik111.xml 0.6 KB 2012-08-22
112 Typy dokumentów PWD slownik112.xml slownik112.xml 0.9 KB 2014-12-31
113 Typy wniosków o refundację wywozową WPR1 slownik113.xml slownik113.xml 0.8 KB 2012-08-22
120 Kody pochodzenia towaru stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej slownik120.xml slownik120.xml 0.4 KB 2012-08-22
121 Kody jednostek miar stosowane dla podania ilości składnika w produkcie objętym refundacją wywozową. slownik121.xml slownik121.xml 0.3 KB 2012-08-22
122 Kody deklaracji uzupełniających (Kody DU), używane we wnioskach o refundacje wywozowe slownik122.xml slownik122.xml 0.3 KB 2012-08-22
123 Kody dostaw, używane we wnioskach o refundacje wywozowe WPR3 slownik123.xml slownik123.xml 0.7 KB 2012-08-22
124 Kody towarów potencjalnie wrażliwych w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytu. slownik124.xml slownik124.xml 0.4 KB 2012-08-22
137 Kody zapytań o zabezpieczenie używane w OSOZ slownik137.xml slownik137.xml 0.5 KB 2012-08-22
138 Przyczyny odmowy rejestracji użycia zabezpieczenia używane w OSOZ slownik138.xml slownik138.xml 2.1 KB 2012-08-22
151 Kraje nieważności gwarancji używane w OSOZ slownik151.xml slownik151.xml 0.5 KB 2012-08-22
163 Formy procedury uproszczonej slownik163.xml slownik163.xml 0.9 KB 2016-04-29
167 Dni tygodnia slownik167.xml slownik167.xml 0.6 KB 2012-08-22
169 Kalendarz dni świętecznych slownik169.xml slownik169.xml 1.7 KB 2012-08-22
177 Rodzaje procedur celnych dla wniosku o zezwolenie na stosowanie gosp. procedury celnej / ostateczne przeznaczenie slownik177.xml slownik177.xml 0.8 KB 2016-04-29
187 Dodatkowe kody towarowe dla deklaracji INTRASTAT slownik187.xml slownik187.xml 1 KB 2012-08-22
188 Kody towarowe, dla których nie podaje się wartości faktury slownik188.xml slownik188.xml 0.9 KB 2012-08-22
189 Kody towarowe, dla których nie podaje się wartości statystycznej slownik189.xml slownik189.xml 0.4 KB 2012-08-22
190 Kody towarowe, dla których wartość statystyczna jest wymagana slownik190.xml slownik190.xml 0.9 KB 2012-08-22
191 Kody rodzajów transakcji, dla których wartość statystyczna jest wymagana slownik191.xml slownik191.xml 0.5 KB 2012-08-22
208 Kody interwencji celnej slownik208.xml slownik208.xml 0.7 KB 2009-05-30
215 Kody specyficznych okoliczności w obsłudze zgłoszeń celnych slownik215.xml slownik215.xml 0.6 KB 2012-08-22
217 Kody rozbieżności w danych zgłoszeń celnych slownik217.xml slownik217.xml 0.4 KB 2012-08-22
219 Kody towarów niebezpiecznych slownik219.xml slownik219.xml 287.1 KB 2012-08-22
232 Kalendarz obsługi procedury uproszczonej slownik232.xml slownik232.xml 30.5 KB 2015-05-05
233 Typy Informacji slownik233.xml slownik233.xml 0.5 KB 2012-08-22
234 Kod kraju zadeklarowanego urzędu celnego slownik234.xml slownik234.xml 0.3 KB 2012-08-22
235 Kody przyczyn odrzucenia sprostowania slownik235.xml slownik235.xml 0.9 KB 2012-08-22
237 Kody informacji dla procedury poszukiwawczej slownik237.xml slownik237.xml 0.5 KB 2012-08-22
300 Opłaty transportowe – metody płatności slownik300.xml slownik300.xml 3 KB 2012-08-22
301 Typy statusu operacji celnej slownik301.xml slownik301.xml 0.4 KB 2012-08-22
302 Kod wyniku analizy ryzyka slownik302.xml slownik302.xml 2.4 KB 2012-08-22
303 Kody przyczyn odrzucenia deklaracji skroconej slownik303.xml slownik303.xml 0.8 KB 2012-08-22
304 Kody przyczyn odrzucenia numeru pozycji slownik304.xml slownik304.xml 0.9 KB 2012-08-22
305 Kody interwencji celnej slownik305.xml slownik305.xml 1 KB 2012-08-22
306 Typ informacji slownik306.xml slownik306.xml 0.6 KB 2010-12-01
307 Kod przyczyny zapytania eksportowego slownik307.xml slownik307.xml 0.6 KB 2012-08-22
308 Przyczyny odrzucenia zmiany trasy slownik308.xml slownik308.xml 0.7 KB 2012-08-22
309 Kod przyczyny odmowy wyprowadzenia towaru slownik309.xml slownik309.xml 0.3 KB 2012-08-22
310 Rodzaje kontroli slownik310.xml slownik310.xml 0.3 KB 2012-08-22
311 Kody dokumentów transportowych slownik311.xml slownik311.xml 2.2 KB 2012-08-22
312 Kody dokumentów tranzytowych slownik312.xml slownik312.xml 0.5 KB 2012-08-22
313 Kody statusow celnych slownik313.xml slownik313.xml 1.8 KB 2012-08-22
Słowniki v1.0. 2012 - 2019 Portal Systemów Celnych.