CENTRUM BEZPIECZNEJ TRANSMISJI DANYCH 

 Uwaga !!!
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku zostanie zablokowana możliwość uzyskania klucza bezpiecznej transmisji w CBT Izby Celnej w Krakowie.
Od tej daty wnioski o taki klucz będzie można składać wyłącznie w Centrum PKI za pomocą strony PUESC.

Jednocześnie informujemy, że klucze wydane do tej pory przez CBT IC Kraków mogą być używane po 1 stycznia do chwili wygaśnięcia ważności certyfikatu.