Strona startowa Usługi Interfejs niewizualny


  Elektroniczne zgłoszenia przesyłane do administracji celnej są nowoczesną formą postępowania przy obrocie towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i środków, takich jak Internet i podpis elektroniczny, usprawniają obrót towarowy z zagranicą, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Jednym z systemów informatycznych administracji celnej umożliwiającym dokonywanie zgłoszeń elektronicznych jest system kontroli eksportu ECS. Obecnie komunikacja pomiędzy podmiotem dokonującym eksportu towarów a systemem ECS jest możliwa na dwa sposoby.
Pierwszy z nich wykorzystuje pocztę elektroniczną w sieci Internet do przesyłania zgłoszeń i otrzymywania komunikatów zwrotnych;
Drugim sposobem jest skorzystanie z aplikacji dostępnej w sieci Internet przez przeglądarkę internetową.

Zarówno pierwszy jak i drugi sposób posiada pewne ograniczenia, co do wymaganej integracji z aplikacjami własnymi podmiotów. Integracja taka jest szczególnie pożądana dla automatyzacji procedur wysyłkowych w przedsiębiorstwach i agencjach celnych dokonujących dużej ilości zgłoszeń. Sposób komunikacji dostępny przez stronę w sieci Internet nie nadaje się do automatyzacji procedur, gdyż jest to interfejs wyłącznie wizualny, wymagający podania nazwy użytkownika i hasła. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej jest utrudniona ze względu na konieczność oprogramowania obsługi wiadomości pocztowych i protokołów pocztowych. Dodatkowo ten rodzaj komunikacji wymaga dostępności kanału usług pocztowych do sieci Internet, który to kanał bardzo często pozostaje zablokowany ze względów bezpieczeństwa przez administratorów sieci komputerowych.

Na przeciw tym ograniczeniom wychodzi interfejs niewizualny ECS. Jego realizacja techniczna to usługa sieciowa "Web service", czyli komponent programowy dostarczający pewnej funkcjonalności. Usługi sieciowe - to standard oferujący interfejs programistyczny niezależny od platformy sprzętowej i programowej użytkownika serwisu, oparty o protokół komunikacji wykorzystywany w sieci Internet m. in. do komunikacji z przeglądarkami stron www (http/https) oraz język opisu danych "XML". Wykorzystanie usług sieciowych pozwala komponentom programowym współdziałać ze sobą przez Internet, niezależnie od swojej lokalizacji i szczegółów implementacji. Wykorzystanie protokołu http/https jako medium do transportu danych usuwa ograniczenie wspomnianej niedostępności kanału transmisji dla interfejsu za pomocą poczty elektronicznej. Dodatkową korzyścią płynącą z udostępnienia interfejsu niewizualnego jest łatwość implementacji we własnych aplikacjach podmiotów. Nowoczesne środowiska programistyczne na podstawie definicji usług (tzw. WSDL) pozwalają automatycznie wygenerować funkcje mogące bezpośrednio być wykorzystane w kodzie aplikacji.

Powyższa funkcjonalność została zrealizowana w ramach Projektu „Wdrożenie Systemu Kontroli Eksportu ECS I Faza” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych. Projekt był finansowany ze środków w ramach działania 1.5 SPO WKP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75%) oraz ze środków Ministerstwa Finansów (25%).