Informacja dla użytkowników Systemu CELINA w sprawie przesyłania komunikatów elektronicznych oraz zbiór dobrych praktyk w zakresie komunikacji ze stronami dostępowymi systemów celnych