Uprzejmie informujemy, że dostępna jest nowa wersja programu do wypełniania deklaracji INTRASTAT istat 2.20. W stosunku do poprzedniej wersji poprawiono błąd wyboru certyfikatu, w przypadku posiadania dwóch lub więcej certyfikatów o tym samym opisie oraz do słownika 049 dodano nowy kraj przystępujący do Wspólnoty Europejskiej.

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w dziale Systemy Informatyczne/INTRASTAT/ist@t została zamieszczona wersja 2.19 programu do tworzenia deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej Ist@t. Wersja ta zawiera m.in. słownik kodów taryfy na rok 2013, oraz eliminuje wykryte we wcześniejszej wersji problemy w działaniu aplikacji w systemach 64-bitowych (w szczególności podpisu elektronicznego).

 

Dotyczy komunikatów POD i PZC  generowanych w dniach 22 i 23.01.2013

W związku z występowaniem w dniu 22/23.01.2013 problemów w kodowaniu plików POD i PZC można korzystać z następującej procedury tylko dla plików generowanych w podanym terminie.

 

Komunikat Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. dotyczący elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych

 

Uprzejmie informujemy, iż Departament Polityki Celnej  Ministerstwa Finansów opracował nową wersję dokumentu „ Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych”.

 

Informacja uzupełniająca do Instrukcji dot. rejestracji w PDR,informująca o rozszerzeniu funkcjonalności związanej z rolą "Menadżer", a także o zmianach w zakresie wymogu składania dokumentu "Oświadczenie dotyczące Instrukcji", którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Instrukcji.