Strona startowa O usłudze


Celem Usługi „Newsletter” jest realizacja zadania polegającego na przekazywaniu zgłaszającym informacji o zmianach prawnych, nowych wytycznych, planowanych niedostępnościach systemów informatycznych oraz innych informacji istotnych z punktu widzenia zgłaszającego.

Do zgłaszających przekazywane są dwa rodzaje newsletterów:

  • przeznaczony dla użytkowników Systemów CELINA, ECS, ICS, NCTS
  • przeznaczony wyłącznie dla przekazujących deklaracje do Systemu INTRASTAT.

W ramach usługi wysyłane są między innymi następujące rodzaje informacji:

  • wytyczne dla podmiotów (instrukcje, podręczniki, kompendia itp.),
  • zmiany prawa wspólnotowego i krajowego,
  • informacje o nowych kodach wykorzystywanych do wypełniania deklaracji celnych i INTRASTAT.

Wspomniane informacje odbiorca otrzymuje z oficjalnego kanału komunikacyjnego dla potrzeb, którego wykorzystywany jest adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podmioty, które wyrażą chęć otrzymywania newsletterów przekazują drogą mailową do właściwego OC CUDO (ze względu na siedzibę podmiotu lub CUDO, do którego firma składa zgłoszenia celne - w przypadku składania do kilku CUDO należy wybrać jeden z nich) podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy informację dotyczącą adresu poczty elektronicznej. W temacie wiadomości należy wskazać „Newsletter”, a w treści wiadomości przywołać numer EORI.

Uwaga.

Na e-maile otrzymywane z ww. adresu nie należy odpowiadać. Wszystkie ewentualne pytania i wątpliwości dot. informacji przekazanych w newsletterze powinny być zgłaszane z wykorzystaniem dotychczasowych oficjalnych kanałów komunikacyjnych (oddział celny, urząd celny, izba celna, MF, Informacja Celna, poszczególne Help-Deski).