Strona startowa O usłudze


Celem Usługi „Newsletter” jest realizacja zadania polegającego na przekazywaniu zgłaszającym informacji o zmianach prawnych, nowych wytycznych, planowanych niedostępnościach systemów informatycznych oraz innych informacji istotnych z punktu widzenia zgłaszającego.

Do zgłaszających przekazywane są dwa rodzaje newsletterów:

  • przeznaczony dla użytkowników Systemów CELINA, ECS, ICS, NCTS
  • przeznaczony wyłącznie dla przekazujących deklaracje do Systemu INTRASTAT.

W ramach usługi wysyłane są między innymi następujące rodzaje informacji:

  • wytyczne dla podmiotów (instrukcje, podręczniki, kompendia itp.),
  • zmiany prawa wspólnotowego i krajowego,
  • informacje o nowych kodach wykorzystywanych do wypełniania deklaracji celnych i INTRASTAT.

Wspomniane informacje odbiorca otrzymuje z oficjalnego kanału komunikacyjnego dla potrzeb którego wykorzystywany jest adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podmioty, które wyrażą chęć otrzymywania newsletterów przekazują drogą mailową do oddziałów celnych, które pełnią dla nich rolę organów rejestrowych w PDR podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy informację dotyczącą adresu poczty elektronicznej. W temacie wiadomości należy wskazać „Newsletter”, a w treści wiadomości przywołać numer EORI.

Uwaga.

Na e-maile otrzymywane z ww. adresu nie należy odpowiadać. Wszystkie ewentualne pytania i wątpliwości dot. informacji przekazanych w newsletterze powinny być zgłaszane z wykorzystaniem dotychczasowych oficjalnych kanałów komunikacyjnych (oddział celny, urząd celny, izba celna, MF, Informacja Celna, poszczególne Help-Deski).

 

INSTRUKCJE I PROCEDURY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH