Strona startowa Komunikaty


Informacja uzupełniająca dla użytkowników „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” w zakresie modyfikacji reguł walidacyjnych dotyczących elementu „masa brutto” w specyfikacji XML systemu ECS.

 

Informacja dla podmiotów korzystających z Systemu ECS

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku zgłoszeń w systemie ECS po godzinach pracy oddziałów celnych podległych Izbie Celnej w Krakowie należy kontaktować się z Referatem Dozoru tutejszej Izby pod numerem telefonu 12- 413 85 84 wew. 219

 

Komunikat Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. dotyczący elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych

 

W związku z planowaną na 21.11.2011 (środa) instalacją Systemu ECS/ICS prosimy o zapoznanie się ze zmianami w funkcjonalności Systemu ECS i Systemu ICS

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż z dniem 1 listopada 2012r. w systemie ECS zostaje bezterminowo przedłużona możliwość wygenerowania i udostępnienia komunikatu  IE599 w odniesieniu do zgłoszeń celnych zarejestrowanych awaryjnie.

Ministerstwo Finansów przypomina, że przedmiotowe rozwiązanie wykorzystywane może być wyłącznie w sytuacjach awarii po stronie administracji celnej.

Funkcjonalność zostanie uwzględniona w nowej wersji  „Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS".

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Finansów udostępniło ulotkę zawierającą wytyczne dotyczące skutków zakończenia "grace period" dla przywozowych deklaracji skróconych przesyłanych do systemu ICS.

alt pobierz

 

Informacja - role urzędów celnych: 'wyprowadzenie/exit'
Przed wysłaniem komunikatu IE515 należy upewnić się, że deklarowany UC wyprowadzenia posiada rolę 'wyprowadzenie/exit'. W przypadku zadeklarowania jako urząd wyprowadzenia, urzędu, który takiej roli nie posiada, komunikat 501 nie zostanie wysłany. W przypadku zmiany trasy przesyłki objętej takim IE515, także komunikat 503 może nie dotrzeć, gdyż jako deklarowany urząd wyprowadzenia również w 503 figuruje urząd zadeklarowany w IE515, a więc nie posiadający odpowiedniej roli. Przypadki takie są szczególnie częste przy wymianie komunikatów z administracją niemiecką, ponieważ znaczna część niemieckich urzędów wewnętrznych nie posiada roli 'wyprowadzenie/exit'. Informacje na temat ról urzędów europejskich zamieszczone są na stronie Tranzyt - Lista Urzędów Celnych

 


Strona 2 z 2