Strona startowa Komunikaty Informacja - role urzędów celnych: 'wyprowadzenie/exit'


Informacja - role urzędów celnych: 'wyprowadzenie/exit'
Przed wysłaniem komunikatu IE515 należy upewnić się, że deklarowany UC wyprowadzenia posiada rolę 'wyprowadzenie/exit'. W przypadku zadeklarowania jako urząd wyprowadzenia, urzędu, który takiej roli nie posiada, komunikat 501 nie zostanie wysłany. W przypadku zmiany trasy przesyłki objętej takim IE515, także komunikat 503 może nie dotrzeć, gdyż jako deklarowany urząd wyprowadzenia również w 503 figuruje urząd zadeklarowany w IE515, a więc nie posiadający odpowiedniej roli. Przypadki takie są szczególnie częste przy wymianie komunikatów z administracją niemiecką, ponieważ znaczna część niemieckich urzędów wewnętrznych nie posiada roli 'wyprowadzenie/exit'. Informacje na temat ról urzędów europejskich zamieszczone są na stronie Tranzyt - Lista Urzędów Celnych