Strona startowa Komunikaty nowa wersja Specyfikacji Technicznej XML dla Systemu ECS


Informujemy, że od 8 stycznia 2015r. obowiązywać będzie nowa wersja Specyfikacji Technicznej XML dla Systemu ECS.
Zmiany zawarte w wersji 2.09 dotyczą komunikatu IE 560.

 

INSTRUKCJE I PROCEDURY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

Intrastat