Strona startowa Klauzula RODO


Klauzula przetwarzania danych osobowych w subskrypcji Newsletterów:

 1. Newsletter Z (Zgłaszający)
 2. Newsletter P (Programiści)
 3. Newsletter INTRASTAT
 4. Newsletter AEO
 5. Newsletter EMCS2
 6. Newsletter E-PS

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w oparciu o:
wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
w zakresie:
zapewnienia obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych
przez:
umożliwienie subskrypcji newsletterów.

ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani / Pana dane osobowe nie będą do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani / Panu prawo:

 • dostępu do Pani / Pana danych;
 • żądania ich sprostowania;
 • żądania ich usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz pracodawców osób, których dane dotyczą.

SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA
Informację o rezygnacji z subskrypcji newslettera, z podaniem nazwy newslettera, należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.