Informacja uzupełniająca do Instrukcji dot. rejestracji w PDR,informująca o rozszerzeniu funkcjonalności związanej z rolą "Menadżer", a także o zmianach w zakresie wymogu składania dokumentu "Oświadczenie dotyczące Instrukcji", którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Instrukcji.

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż z dniem 1 listopada 2012r. w systemie ECS zostaje bezterminowo przedłużona możliwość wygenerowania i udostępnienia komunikatu  IE599 w odniesieniu do zgłoszeń celnych zarejestrowanych awaryjnie.

Ministerstwo Finansów przypomina, że przedmiotowe rozwiązanie wykorzystywane może być wyłącznie w sytuacjach awarii po stronie administracji celnej.

Funkcjonalność zostanie uwzględniona w nowej wersji  „Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS".

 

Komunikat z dnia 13 września 2012 r. informujący o zmianach w funkcjonowaniu systemu INTRASTAT.

 

Uprzejmie informujemy, iż od 11.09.2012 obowiązuje nowa "Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT" w wersji 1.2.

Wersję 1.2 Instrukcji należy stosować od daty jej opublikowania na stronie internetowej Ministerstwa Finansów tj. z dniem 11 września 2012 r. Wnioski i dokumenty złożone w organie celnym z użyciem formularzy obowiązujących przed datą 11.09.2012 r. są ważne i nie wymagają aktualizacji, niemniej mają do nich bezpośrednie zastosowanie zasady postępowania i warunki rejestracji określone w wersji 1.2 Instrukcji, także w tym zakresie, w jakim uległy one modyfikacji w porównaniu do zasad obowiązujących przed dniem 11.09.2012 r.

 

Izba Celna w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z modernizacją Portalu Systemów Celnych zmianie uległ adres internetowy Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych. Tym samym w celu uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych należy się zalogować na stronę internetową:

 

https://www.e-clo.pl/cbt/

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej trwa przegląd wytycznych i instrukcji dot. systemów CELINA, ECS/ICS, INTRASTAT, PDR pod kątem aktualności wskazanych w nich linków do stron internetowych zarządzanych przez Izbę Celną w Krakowie.

Po zakończeniu przeglądu podjęte zostaną działania aktualizacyjne, a stosowne informacje zostaną Państwu przekazane w kolejnym komunikacie.

 

W związku z wdrożeniem Modułu Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami – e-Zefir, dostępnym pod adresem www.e-clo.pl w zakładce e-Zefir, uprzejmie informujemy, że udostępniono Przedsiębiorcom/Podatnikom możliwość przesyłania deklaracji elektronicznych za pomocą aplikacji „Sofa” – System Obsługi Formularzy Akcyzowych, Gier i Kopalin, przygotowanej przez Zespół ZEFIR z Izby Celnej w Krakowie więcej...

 
Więcej artykułów…