Informacja o wdrożeniu nowej funkcjonalności w podsystemie CELINA-IMPORT polegającej na zautomatyzowaniu procesu obciążania w systemie OSOZ salda zabezpieczenia wymaganego na podstawie art. 88 i 104 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w zakresie dotyczącym obsługi zabezpieczenia wymaganego w celu zapewnienia uiszczenia długu celnego mogącego powstać w stosunku do towarów obejmowanych procedurą składu celnego (kod procedury 71).

 

Uprzejmie informujemy, że dostępna jest nowa wersja programu do wypełniania deklaracji INTRASTAT istat 2.20. W stosunku do poprzedniej wersji poprawiono błąd wyboru certyfikatu, w przypadku posiadania dwóch lub więcej certyfikatów o tym samym opisie oraz do słownika 049 dodano nowy kraj przystępujący do Wspólnoty Europejskiej.

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w dziale Systemy Informatyczne/INTRASTAT/ist@t została zamieszczona wersja 2.19 programu do tworzenia deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej Ist@t. Wersja ta zawiera m.in. słownik kodów taryfy na rok 2013, oraz eliminuje wykryte we wcześniejszej wersji problemy w działaniu aplikacji w systemach 64-bitowych (w szczególności podpisu elektronicznego).

 

Dotyczy komunikatów POD i PZC  generowanych w dniach 22 i 23.01.2013

W związku z występowaniem w dniu 22/23.01.2013 problemów w kodowaniu plików POD i PZC można korzystać z następującej procedury tylko dla plików generowanych w podanym terminie.

 

Komunikat Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. dotyczący elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż z dniem 1 listopada 2012r. w systemie ECS zostaje bezterminowo przedłużona możliwość wygenerowania i udostępnienia komunikatu  IE599 w odniesieniu do zgłoszeń celnych zarejestrowanych awaryjnie.

Ministerstwo Finansów przypomina, że przedmiotowe rozwiązanie wykorzystywane może być wyłącznie w sytuacjach awarii po stronie administracji celnej.

Funkcjonalność zostanie uwzględniona w nowej wersji  „Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS".

 


INSTRUKCJE I PROCEDURY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

Intrastat