Informacja dla podmiotów korzystających z Systemu ECS

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku zgłoszeń w systemie ECS po godzinach pracy oddziałów celnych podległych Izbie Celnej w Krakowie należy kontaktować się z Referatem Dozoru tutejszej Izby pod numerem telefonu 12- 413 85 84 wew. 219

 

Uprzejmie informujemy, iż na stronie e-cło zostały utworzone rejestry awarii/utrudnień w systemach CELINA i ECS/ICS.

W rejestrze będą ujmowane awarie centralne, lokalne oraz utrudnienia w pracy ww. systemów zgodnie z ich definicjami. Aktualizacja zapisów będzie odbywała się najpóźniej do końca dnia następującego po dniu usunięcia awarii/wyeliminowania utrudnień.

Rolą rejestru awarii/utrudnień jest zestawienie wszystkich ogłaszanych stanów awaryjnych systemów zbiorczo w jednym miejscu dla potrzeb podmiotów gospodarczych jak również administracji celnej. Obecne dane w rejestrze zawierają informacje wprowadzone wyłącznie do celów poglądowych. Aktualizacja rozpocznie się od dnia 1 marca 2013r.

Ogłaszanie awarii/ utrudnień będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach poprzez zapisy na stronach e-cło w zakładce komunikaty oraz I linię Help Desk w Cieszynie.

 

Informacja o wdrożeniu nowej funkcjonalności w podsystemie CELINA-IMPORT polegającej na zautomatyzowaniu procesu obciążania w systemie OSOZ salda zabezpieczenia wymaganego na podstawie art. 88 i 104 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w zakresie dotyczącym obsługi zabezpieczenia wymaganego w celu zapewnienia uiszczenia długu celnego mogącego powstać w stosunku do towarów obejmowanych procedurą składu celnego (kod procedury 71).

 

Uprzejmie informujemy, że dostępna jest nowa wersja programu do wypełniania deklaracji INTRASTAT istat 2.20. W stosunku do poprzedniej wersji poprawiono błąd wyboru certyfikatu, w przypadku posiadania dwóch lub więcej certyfikatów o tym samym opisie oraz do słownika 049 dodano nowy kraj przystępujący do Wspólnoty Europejskiej.

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w dziale Systemy Informatyczne/INTRASTAT/ist@t została zamieszczona wersja 2.19 programu do tworzenia deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej Ist@t. Wersja ta zawiera m.in. słownik kodów taryfy na rok 2013, oraz eliminuje wykryte we wcześniejszej wersji problemy w działaniu aplikacji w systemach 64-bitowych (w szczególności podpisu elektronicznego).

 

Dotyczy komunikatów POD i PZC  generowanych w dniach 22 i 23.01.2013

W związku z występowaniem w dniu 22/23.01.2013 problemów w kodowaniu plików POD i PZC można korzystać z następującej procedury tylko dla plików generowanych w podanym terminie.

 


INSTRUKCJE I PROCEDURY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

Intrastat