Informacja uzupełniająca Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów dla przedsiębiorców dot. PDR

 

Informacja uzupełniająca Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów dotycząca zasad przechowywania przez podmioty komunikatów związanych z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych w systemach CELINA i ECS.

 

Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. dotyczący elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych.

 

Informacja uzupełniająca dla użytkowników „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” w zakresie modyfikacji reguł walidacyjnych dotyczących elementu „masa brutto” w specyfikacji XML systemu ECS.

 

Informacja dla podmiotów korzystających z Systemu ECS

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku zgłoszeń w systemie ECS po godzinach pracy oddziałów celnych podległych Izbie Celnej w Krakowie należy kontaktować się z Referatem Dozoru tutejszej Izby pod numerem telefonu 12- 413 85 84 wew. 219

 

Uprzejmie informujemy, iż na stronie e-cło zostały utworzone rejestry awarii/utrudnień w systemach CELINA i ECS/ICS.

W rejestrze będą ujmowane awarie centralne, lokalne oraz utrudnienia w pracy ww. systemów zgodnie z ich definicjami. Aktualizacja zapisów będzie odbywała się najpóźniej do końca dnia następującego po dniu usunięcia awarii/wyeliminowania utrudnień.

Rolą rejestru awarii/utrudnień jest zestawienie wszystkich ogłaszanych stanów awaryjnych systemów zbiorczo w jednym miejscu dla potrzeb podmiotów gospodarczych jak również administracji celnej. Obecne dane w rejestrze zawierają informacje wprowadzone wyłącznie do celów poglądowych. Aktualizacja rozpocznie się od dnia 1 marca 2013r.

Ogłaszanie awarii/ utrudnień będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach poprzez zapisy na stronach e-cło w zakładce komunikaty oraz I linię Help Desk w Cieszynie.

 


INSTRUKCJE I PROCEDURY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

Intrastat