Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2021

Nazwa Opis

Z/01/2021

data publikacji:
2020.01.03

Informacja o publikacji Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (UE-UK)

Z/02/2021

data publikacji:
2020.01.07

Informacja dotycząca wietnamskich świadectw EUR. 1 oraz informacja na temat planowanej na dzień 12.01.2021 r. (wtorek) niedostępności Systemów.

Z/03/2021

data publikacji:
2020.01.12

Informacja o wdrożeniu produkcyjnym nowej wersji Specyfikacji Technicznej XML dla systemu AIS/IMPORT.

Z/04/2021

data publikacji:
2020.01.15

Informacja dotycząca planowanej na dzień 18.01.2021 r. (poniedziałek) niedostępności Systemów.

Z/05/2021

data publikacji:
2020.01.19

Informacja dotycząca planowanego w dniu 20.01.2021 r. uruchomienia pilotażowego nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Z/06/2021

data publikacji:
2020.01.22

Informuja o możliwości składania wniosków o zarejestrowanie się w systemie REX poprzez portal STP REX. DC przekazuje także informację w temacie towarów przywożonych z Wielkiej Brytanii do Polski w ramach tzw. mienia przesiedlenia oraz informacja na temat planowanej na dzień 26.01.2021 r. (wtorek) niedostępności Systemów.

Z/07/2021

data publikacji:
2020.01.26

Informacje w temacie obsługi procedury tranzytu T2 do/z Wielkiej Brytanii oraz składania wniosków w Systemie Decyzji Celnych

Z/08/2021

data publikacji:
2020.01.26

Informacja w temacie uruchomienia nowej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych.

Z/09/2021

data publikacji:
2020.01.27

Informacja na temat planowanej na dzień 28.01.2021 r. (czwartek) niedostępności Systemu Danych Referencyjnych PDR PL/UE oraz mogących wystąpić w związku z tym problemów w zakresie dostępności lub działania e-Usług świadczonych na Portalu PUESC.

Z/10/2021

data publikacji:
2020.01.28

Informacja dotyczącą wprowadzenia zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.2 z dnia 24 lipca 2020 r.

Z/11/2021

data publikacji:
2020.01.29

Informacja na temat planowanej na dzień 01.02.2021 r. (poniedziałek) niedostępności Systemów

Z/12/2021

data publikacji:
2020.02.02

Informacja w temacie publikacji nowej wersji Wytycznych w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC.

Z/13/2021

data publikacji:
2020.02.12

Informacja dotyczącą planowanej na dzień 16 lutego br. (wtorek) niedostępności systemów.

Z/14/2021

data publikacji:
2020.02.15

Informacja oraz link w sprawie ankiety w temacie "Wpływ uproszczeń i ułatwień celnych na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej".

Z/15/2021

data publikacji:
2020.02.17

Informacja dotyczącą towarów powracających z Wielkiej Brytanii.

Z/16/2021

data publikacji:
2020.02.19

Informacja o aktualizacji danych podmiotu (PUESC), udostępnienia na stronie PUESC nowych wersji słowników Kalkulatora e-commerce (NK) oraz publikacji wytycznych zawierających wyjaśnienia KE dot. transakcji sprzedaży właściwej do ustalenia wartości celnej oraz honorariów, tantiem autorskich i opłat licencyjnych.

Z/17/2021

data publikacji:
2020.02.22

Informacja dotyczącą udostępnienia do testów środowiska e-Commerce.

Z/18/2021

data publikacji:
2020.02.23

Informacja na temat ankiety dot. "Wpływu uproszczeń i ułatwień celnych na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej".

Z/19/2021

data publikacji:
2020.02.26

Informacja dot. zmiany zasad wprowadzania drewnianych materiałów opakowaniowych (DMO) towarzyszących niektórym towarów pochodzącym z Chin, Indii i Białorusi.