Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2020

Nazwa Opis

Z/01/2020

data publikacji:
2020.01.03

Informacje na temat:
1) zasad dotyczących wyboru organu celno-skarbowego do którego należy składać oświadczenia/zaświadczenia, o których mowa w art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług,
2) planowanej na 7 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:45 - 07:45).

Z/02/2020

data publikacji:
2020.01.07

Informacje dotyczące wykazu zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.

Z/03/2020

data publikacji:
2020.01.08

Informacje dotyczące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1).

Z/04/2020

data publikacji:
2020.01.09

Informacja na temat planowanej na piątek 10 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:45 - 07:45).

Z/05/2020

data publikacji:
2020.01.15

Informacje na temat:
1) deklarowania urzędów celnych tranzytowych w zgłoszeniach tranzytowych w systemie NCTS,
2) planowanej na 17 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:00 - 08:00).

Z/06/2020

data publikacji:
2020.01.22

Informacje dotycząca publikacji nowej wersji Specyfikacji technicznej XML dla systemu AIS/IMPORT.

Z/07/2020

data publikacji:
2020.02.03

Informacja dotycząca planowanej na dzień 05.02.2020 r. (środa) niedostępności systemów.

Z/08/2020

data publikacji:
2020.02.06

Newsletter dotyczy rejestracji uproszczonej, korzystania z certyfikatu/podpisu celnego oraz przesyłania zgłoszeń i deklaracji do systemów AIS/INTRASTAT oraz AIS/ICS.

Newsletter applies to user simplified registration, use of a customs certificate/signature and sending of declarations to the AIS/INTRASTAT and AIS/ICS systems.

Z/09/2020

data publikacji:
2020.02.19

Informacja dotycząca planowanej na dzień 20.02.2020 r. (czwartek) niedostępności systemów.

Z/10/2020

data publikacji:
2020.02.27

Informacja dotycząca przedłużenia do dnia 31 sierpnia 2020 r. specjalnnych zasad posługiwania się kodem 0PL15.

Z/11/2020

data publikacji:
2020.03.02

Informacja dotycząca planowanej na dzień 04.03.2020 r. (środa) niedostępności systemów.

Z/12/2020

data publikacji:
2020.03.10

Informacja na temat publikacji Decyzji NR. 2/2019 KOMITETU UPG USTANOWIONEGO NA MOCY WSTĘPNEJ UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MIĘDZY WYBRZEŻEM KOŚCI SŁONIOWEJ, Z JEDNEJ STRONY, A WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z DRUGIEJ STRONY z dnia 2 grudnia 2019 r.

Z/13/2020

data publikacji:
2020.03.11

Informacje dotyczące potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów w sytuacji, gdy będzie ono dokonywane poprzez umieszczenie symbolu „T2L” na fakturze, dokumencie przewozowym, karnecie TIR albo ATA.

Z/14/2020

data publikacji:
2020.03.16

Informacja dotycząca planowanej na dzień 18.03.2020 r. (środa) niedostępności systemów.

Z/15/2020

data publikacji:
2020.03.19

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat obiegu dokumentów FLEGT.

Z/16/2020

data publikacji:
2020.03.20

Informacja na temat trwających prac nad wdrożeniem nowej e-usługi e-Awizacja, oraz dedykowanego tej usłudze Systemu Awizacji Towarów i Osób (SATOS).

Z/17/2020

data publikacji:
2020.03.26

Informacja na temat wprowadzenia nowego kodu dokumentu wymaganego 4DK2 oraz publikacji na stronie podatki.gov.pl zaktualizowanego materiału informacyjnego pt. „Zabezpieczenie długu celnego – Unijny Kodeks Celny”.

Z/18/2020

data publikacji:
2020.03.27

Informacja o zmianie procedury odzyskiwania dostępu do konta PUESC.

Z/19/2020

data publikacji:
2020.04.06

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat wprowadzenia nowego krajowego kodu informacji dodatkowej COV19 w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2.
   

 

 

INSTRUKCJE I PROCEDURY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH