Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2020

Nazwa Opis

Z/01/2020

data publikacji:
2020.01.03

Informacje na temat:
1) zasad dotyczących wyboru organu celno-skarbowego do którego należy składać oświadczenia/zaświadczenia, o których mowa w art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług,
2) planowanej na 7 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:45 - 07:45).

Z/02/2020

data publikacji:
2020.01.07

Informacje dotyczące wykazu zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.

Z/03/2020

data publikacji:
2020.01.08

Informacje dotyczące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1).

Z/04/2020

data publikacji:
2020.01.09

Informacja na temat planowanej na piątek 10 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:45 - 07:45).

Z/05/2020

data publikacji:
2020.01.15

Informacje na temat:
1) deklarowania urzędów celnych tranzytowych w zgłoszeniach tranzytowych w systemie NCTS,
2) planowanej na 17 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:00 - 08:00).

Z/06/2020

data publikacji:
2020.01.22

Informacje dotycząca publikacji nowej wersji Specyfikacji technicznej XML dla systemu AIS/IMPORT.

Z/07/2020

data publikacji:
2020.02.03

Informacja dotycząca planowanej na dzień 5.02.2020 r. (środa) niedostępności systemów.

Z/08/2020

data publikacji:
2020.02.06

Newsletter dotyczy rejestracji uproszczonej, korzystania z certyfikatu/podpisu celnego oraz przesyłania zgłoszeń i deklaracji do systemów AIS/INTRASTAT oraz AIS/ICS.

Newsletter applies to user simplified registration, use of a customs certificate/signature and sending of declarations to the AIS/INTRASTAT and AIS/ICS systems.
   

 

 

INSTRUKCJE I PROCEDURY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH