Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2020

Nazwa Opis

Z/01/2020

data publikacji:
2020.01.03

Informacje na temat:
1) zasad dotyczących wyboru organu celno-skarbowego do którego należy składać oświadczenia/zaświadczenia, o których mowa w art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług,
2) planowanej na 7 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:45 - 07:45).

Z/02/2020

data publikacji:
2020.01.07

Informacje dotyczące wykazu zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.

Z/03/2020

data publikacji:
2020.01.08

Informacje dotyczące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1).

Z/04/2020

data publikacji:
2020.01.09

Informacja na temat planowanej na piątek 10 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:45 - 07:45).

Z/05/2020

data publikacji:
2020.01.15

Informacje na temat:
1) deklarowania urzędów celnych tranzytowych w zgłoszeniach tranzytowych w systemie NCTS,
2) planowanej na 17 stycznia br. czasowej niedostępności systemów (06:00 - 08:00).

Z/06/2020

data publikacji:
2020.01.22

Informacje dotycząca publikacji nowej wersji Specyfikacji technicznej XML dla systemu AIS/IMPORT.

Z/07/2020

data publikacji:
2020.02.03

Informacja dotycząca planowanej na dzień 05.02.2020 r. (środa) niedostępności systemów.

Z/08/2020

data publikacji:
2020.02.06

Newsletter dotyczy rejestracji uproszczonej, korzystania z certyfikatu/podpisu celnego oraz przesyłania zgłoszeń i deklaracji do systemów AIS/INTRASTAT oraz AIS/ICS.

Newsletter applies to user simplified registration, use of a customs certificate/signature and sending of declarations to the AIS/INTRASTAT and AIS/ICS systems.

Z/09/2020

data publikacji:
2020.02.19

Informacja dotycząca planowanej na dzień 20.02.2020 r. (czwartek) niedostępności systemów.

Z/10/2020

data publikacji:
2020.02.27

Informacja dotycząca przedłużenia do dnia 31 sierpnia 2020 r. specjalnnych zasad posługiwania się kodem 0PL15.

Z/11/2020

data publikacji:
2020.03.02

Informacja dotycząca planowanej na dzień 04.03.2020 r. (środa) niedostępności systemów.

Z/12/2020

data publikacji:
2020.03.10

Informacja na temat publikacji Decyzji NR. 2/2019 KOMITETU UPG USTANOWIONEGO NA MOCY WSTĘPNEJ UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MIĘDZY WYBRZEŻEM KOŚCI SŁONIOWEJ, Z JEDNEJ STRONY, A WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z DRUGIEJ STRONY z dnia 2 grudnia 2019 r.

Z/13/2020

data publikacji:
2020.03.11

Informacje dotyczące potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów w sytuacji, gdy będzie ono dokonywane poprzez umieszczenie symbolu „T2L” na fakturze, dokumencie przewozowym, karnecie TIR albo ATA.

Z/14/2020

data publikacji:
2020.03.16

Informacja dotycząca planowanej na dzień 18.03.2020 r. (środa) niedostępności systemów.

Z/15/2020

data publikacji:
2020.03.19

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat obiegu dokumentów FLEGT.

Z/16/2020

data publikacji:
2020.03.20

Informacja na temat trwających prac nad wdrożeniem nowej e-usługi e-Awizacja, oraz dedykowanego tej usłudze Systemu Awizacji Towarów i Osób (SATOS).

Z/17/2020

data publikacji:
2020.03.26

Informacja na temat wprowadzenia nowego kodu dokumentu wymaganego 4DK2 oraz publikacji na stronie podatki.gov.pl zaktualizowanego materiału informacyjnego pt. „Zabezpieczenie długu celnego – Unijny Kodeks Celny”.

Z/18/2020

data publikacji:
2020.03.27

Informacja o zmianie procedury odzyskiwania dostępu do konta PUESC.

Z/19/2020

data publikacji:
2020.04.06

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat wprowadzenia nowego krajowego kodu informacji dodatkowej COV19 w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2.

Z/20/2020

data publikacji:
2020.04.07

Informacje z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w nawiązaniu do Newslettera Nr Z/19/2020 z dnia 06.04.2020 r. oraz informację o publikacji przez Komisję Europejską decyzji w kwestii czasowych zwolnień z należności celnych przywozowych i podatku VAT w związku z pandemią koronawirusa.

Z/21/2020

data publikacji:
2020.04.08

Informacje z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat podawania kodu informacji dodatkowej COV19 oraz kodu uszczegóławiającego procedurę C26 na PWD.

Z/22/2020

data publikacji:
2020.04.09

Informacja dotyczącą zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.

Z/23/2020

data publikacji:
2020.04.10

Informacja dotyczącą planowanej na dzień 15.04.2020 r. (środa) niedostępności Systemów.

Z/24/2020

data publikacji:
2020.04.16

Informacja dotycząca zmiany standardu podpisu elektronicznego w uslugach skarbowo-celnych.

Z/25/2020

data publikacji:
2020.04.17

Informacja z Ministerstwa Finansów dotycząca zależności pomiędzy spełnianiem warunków wynikających z art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług a korzystaniem przez podatników z ułatwień wprowadzonych przez rząd w tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Z/26/2020

data publikacji:
2020.04.20

Informacja dotycząca planowanej na dzień 23.04.2020 r. (czwartek) niedostępności Systemów.

Z/27/2020

data publikacji:
2020.04.24

Informacja z Ministerstwa Finansów na temat wprowadzenia nowego kodu dokumentu 4DK5.

Z/28/2020

data publikacji:
2020.04.29

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat udostępnienia od dnia 11 maja 2020 r. usługi „e-Dokumenty Nadzoru” realizowanej przez wyodrębniony moduł Systemu e-Załączniki.

Z/29/2020

data publikacji:
2020.05.13

Informacja z Departament Ceł Ministerstwa Finansów w temacie wdrożenia unijnego centralnego systemu IUCC INF SP.

Z/30/2020

data publikacji:
2020.05.14

Informacja z Departament Ceł Ministerstwa Finansów w temacie podawania ilości towarów w uzupełniających jednostkach miary oraz kodu uszczegółowienia procedury C26.

Z/31/2020

data publikacji:
2020.05.15

Informacja z Departament Ceł Ministerstwa Finansów nawiązująca do treści newslettera nr Z/30/2020 z dnia 14.05.2020 r.

Z/32/2020

data publikacji:
2020.05.22

Informacja z Departament Ceł Ministerstwa Finansów nawiązująca do treści newslettera nr Z/59/2019 z dnia 13.08.2019 r.

Z/33/2020

data publikacji:
2020.05.25

Informacja dotycząca planowanej na dzień 27.05.2020 r. (środa) niedostępności Systemów.

Z/34/2020

data publikacji:
2020.05.27

Informacja dotycząca utworzenia z dniem 1 września 2020 r. jednostki CUDO e-STATUS.

Z/35/2020

data publikacji:
2020.05.29

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotyczącą wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.,  publikacji na Portalu PUESC wytycznych w temacie stosowania arkuszy INF oraz  planowanej na dzień 02.06.2020 r. (wtorek) niedostępności Systemów.

Z/36/2020

data publikacji:
2020.06.05

Zalecenia Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie wykorzystywania komunikatu ZC247.

Informacja dotycząca planowanej na dzień 09.06.2020 r. (wtorek) niedostępności Systemów.

Z/37/2020

data publikacji:
2020.06.12

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na temat możliwość składania oświadczeń opatrzonych podpisem elektronicznym na skrzynki organów celnych.
   

Z/38/2020

data publikacji:
2020.06.16

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.   oraz  planowanej na dzień 18.06.2020 r. (czwartek) niedostępności Systemów.

Z/39/2020

data publikacji:
2020.06.19

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów o publikacji tekstu umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem (Decyzja Rady (UE) 2020/753 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu). Przypomnienie o konieczności przestrzegania zasad uzyskiwania dostępu do unijnego centralnego systemu UCC INF SP przez osoby reprezentujące posiadaczy pozwoleń.

Z/40/2020

data publikacji:
2020.06.24

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie stosowania kodu informacji dodatkowej PST2L w komunikacie IE5PCS.

Z/41/2020

data publikacji:
2020.06.29

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów w temacie stosowania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia dla produktów rolno - spożywczych przywożonym na Tajwan oraz o planowanej na dzień 01.07.2020 r. (środa) niedostępności Systemów.

Z/42/2020

data publikacji:
2020.06.30

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansówna temat zmiany przepisów art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług oraz dodatkowe wytyczne w zakresie korzystania z usługi e-Status.

Z/43/2020

data publikacji:
2020.07.01

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r.

Z/44/2020

data publikacji:
2020.07.02

Informacja z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów dotycząca wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r. odnośnie kodu 4PL05 oraz informacja na temat publikacji w Dz. Urz. EU Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu.

 

 

INSTRUKCJE I PROCEDURY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH