Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2018


 

Nazwa Opis

Z/1/2018

data publikacji:
2018.01.09

 

Informacja dotycząca publikacji nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES w. 1.17.000 oraz o prac instalacyjnych dla Systemów AES/AIS w dniu 10.01.2018 r. (środa) od godz. 20:00 do godz. 24:00.

Z/2/2018

data publikacji:
2018.01.11

Zaproszenie na konferencję organizowaną w dn. 9-10 lutego w Pekinie przez Światową Organizację Celną oraz Dyrekcję Generalnej Chińskiej Administracji Celnej (GACC) poświęconą e-commerce, First Global Cross-Border E-Commerce Conference.

Z/3/2018

data publikacji:
2018.01.23

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS oraz NCTS2

Z/4/2018

data publikacji:
2018.01.30

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/5/2018

data publikacji:
2018.02.05

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/6/2018

data publikacji:
2018.02.06

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/7/2018

data publikacji:
2018.02.09

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/8/2018

data publikacji:
2018.02.14

Informacje dotyczące:

1) terminu planowanych zmian w środowisku produkcyjnym AES (Z/01/2018) oraz 2) pozwoleń wydanych na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) lub Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (RWKC).

Z/9/2018

data publikacji:
2018.02.16

Informacja dotycząca niedostępności Systemów AES/AIS (planowane prace w Systemie PDR PL_UE).

Z/10/2018

data publikacji:
2018.02.20

Informacja dotycząca niedostępności System CELINA.

Z/11/2018

data publikacji:
2018.02.23

Informacja dotycząca niedostępności System CELINA.

Z/12/2018

data publikacji:
2018.02.27

Informacja dotycząca zmian w zakresie rozmiaru plików i wiadomości (System e-Załączniki).

Z/13/2018

data publikacji:
2018.02.28

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/14/2018

data publikacji:
2018.03.02

Informacja dot. niedostępności Unijnego Systemu Przedsiębiorców EOS (godz. 12:00 03.03.2018 r. - godz. 00:30 05.03.2018 r.).

Z/15/2018

data publikacji:
2018.03.08

Informacje dotyczące:
• organizacji w dniach 07-19 kwietnia 2018 r. w Paryżu, FORUM OECD poświęconego odpowiedzialnym łańcuchom dostaw w sektorze wydobywczym - "12th Forum on responsible mineral supply chains",
• szkolenia zatytułowanego "Ochrona własności intelektualnej w Chinach", które odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. w siedzibie IPH w Krakowie,
• planowanej niedostępności systemu AES/AIS w związku z pracami instalacyjnymi.

Z/16/2018

data publikacji:
2018.03.12

Informacja dotycząca niedostępności System CELINA.

Z/17/2018

data publikacji:
2018.03.14

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/18/2018

data publikacji:
2018.03.16

Informacja dotycząca sygnalizowanych problemów związanych z otrzymywaniem wiadomości e-mail wysyłanych z PUESC.

Z/19/2018

data publikacji:
2018.03.20

Informacja dotycząca niedostępności System CELINA (22.03.2018 r. 07:00 do godz. 08:00)

Z/20/2018

data publikacji:
2018.03.27

Informacja dotycząca problemów z pobieraniem komunikatów POD i PZC (w Systemie CELINA) w przeglądarkach Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

Z/21/2018

data publikacji:
2018.03.27

Komunikat związany z występującymi utrudnieniami przy pobieraniu POD/PZC w Systemie CELINA.

Z/22/2018

data publikacji:
2018.03.30

Informacja w temacie konsultacji publicznych w sprawie powołania do życia nowej instytucji unijnego prawa celnego.

Z/23/2018

data publikacji:
2018.04.05

Komunikat dot. możliwości przeprowadzania testów wersji systemu (w związku z planowanym udostępnieniu w systemie AES oprogramowania zgodnego ze specyfikacją techniczną SXML dla systemu AES w. 1.17.000 oraz interfejsem wymiany danych pomiędzy systemem NCTS2 a systemem AES, zwanego dalej interfejsem)

Z/24/2018

data publikacji:
2018.04.10

Informacja dotycząca niedostępności Systemów AES/AIS (12.04.2018 r. 07:00 do godz. 08:00)