Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2018


 

Nazwa Opis

Z/1/2018

data publikacji:
2018.01.09

 

Informacja dotycząca publikacji nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES w. 1.17.000 oraz o prac instalacyjnych dla Systemów AES/AIS w dniu 10.01.2018 r. (środa) od godz. 20:00 do godz. 24:00.

Z/2/2018

data publikacji:
2018.01.11

Zaproszenie na konferencję organizowaną w dn. 9-10 lutego w Pekinie przez Światową Organizację Celną oraz Dyrekcję Generalnej Chińskiej Administracji Celnej (GACC) poświęconą e-commerce, First Global Cross-Border E-Commerce Conference.

Z/3/2018

data publikacji:
2018.01.23

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS oraz NCTS2

Z/4/2018

data publikacji:
2018.01.30

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/5/2018

data publikacji:
2018.02.05

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/6/2018

data publikacji:
2018.02.06

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/7/2018

data publikacji:
2018.02.09

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/8/2018

data publikacji:
2018.02.14

Informacje dotyczące:

1) terminu planowanych zmian w środowisku produkcyjnym AES (Z/01/2018) oraz 2) pozwoleń wydanych na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) lub Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (RWKC).