Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2017

Nazwa Opis

Z/1/2017

data publikacji:
2017.01.02

 

1) Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD. Stan na dzień 01.01.2017 r.                                                                                                                        2) Informacja uzupełniająca do newslettera nr Z/85/2016 z dnia 20.12.2016 r. (nowy system dokumentowania pochodzenia towarów dla celów stosowania ogólnego syst. preferencji taryfowych - GSP)

Z/2/2017

data publikacji:
2017.01.02

Informacja dotycząca utrudnień związanych z planowaną instalacją nowej wersji systemu SEAP (Portal PUESC) - 5.01 od godziny 20:00  do godziny 3:00 dnia 6.01.2017

Z/3/2017

data publikacji:
2017.01.03

Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/02/2017 - utrudnienia związane z planowaną instalacją nowej wersji systemu SEAP (Portal PUESC) - zmiana daty instalacji.

Z/4/2017

data publikacji:
2017.01.13

Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/03/2017, dotyczącą przesunięcia terminu planowanych prac serwisowych na dzień 20 stycznia (instalacja nowej wersji systemu SEAP - Portal PUESC).

Z/5/2017

data publikacji:
2017.01.16

Informacja dotycząca korzystania z procedury zgłoszenia uzupełniajacego w skladzie celnym

Z/6/2017

data publikacji:
2017.01.20

1) Informacja dotycząca prac serwisowych (SEAP - Portal PUESC) -  21.01.2017 (sobota) od godz.22:00 do godz. 2:00 w dniu 22.01.2017 (niedziela).                                             2) Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (wymagania fitosanitarne obowiązujące przy wywozie na Ukrainę wszelkich towarów z towarzyszeniem drewnianego materiału opakowaniowego (DMO) i drewna mocującego (palety, skrzynie, skrzyniopalety itp.).

Z/7/2017

data publikacji:
2017.01.24

Informacja dotycząca testów obciążeniowych usługi e-Export na środowisku produkcyjnym pilotażu systemu AES.

Z/8/2017

data publikacji:
2017.01.30

Informacja dotycząca testów obciążeniowych usługi e-Export na środowisku produkcyjnym pilotażu systemu AES.

Z/9/2017

data publikacji:
2017.01.31

Informacja dotycząca towarów wwożonych na terytorium Turkmenistanu w trybie wolnego handlu lub wwozu czasowego.

Z/10/2017

data publikacji:
2017.02.01

Informacja dotycząca zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.16 (Część IV, opis pola 44, pkt 2)

Z/11/2017

data publikacji:
2017.02.02

Informacja dotycząca zmiany organu właściwego ds. FLEGT w Polsce.

Z/12/2017

data publikacji:
2017.02.07

1) Informacja dotycząca publikacji "krajowego" wzoru Zobowiązania Gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych.

2) Informacja dotycząca powtórnych testów obciążeniowych usługi e-Export.

Z/13/2017

data publikacji:
2017.02.08

Informacja dotycząca niedostępności Portalu PUESC oraz związanego z tym przesunięcia testów obciążeniowych usługi r-Export.

Z/14/2017

data publikacji:
2017.02.10

Informacja dotycząca niedostępności Portalu PUESC oraz informacja na temat publikacji Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/217 z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych.

Z/15/2017

data publikacji:
2017.02.20

Uruchomienie przez Służbę Celną i MSZ Arabii Saudyjskiej elektronicznego portalu www.exportal.com

Z/16/2017

data publikacji:
2017.03.01

Informacja dotycząca powstania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Z/17/2017

data publikacji:
2017.03.07

Infomacja o publikacji nowej specyfikacji publicznej XML systemu AIS/IMPORT  realizowanego w ramach Programu e-Cło.

Z/18/2017

data publikacji:
2017.04.03

Przerwa w działaniu Systemu AIS/ICS - planowana (06.04.2017 r. godz. 07:00-09:00)

Z/19/2017

data publikacji:
2017.04.10

1) Publikacja nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES w. 1.15.000                                                                                     2) Publikacja zasad rejestracji na Platformie PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (usługa e-Przewóz)

Z/20/2017

data publikacji:
2017.04.19

Informacja dotycząca pozwolenia na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć

Z/21/2017

data publikacji:
2017.04.24

Informacja o planowanej przerwie w dostępie do systemu ECS (25.04.2017 r. pomiędzy godziną 20:30 a godziną 22:00)

Z/22/2017

data publikacji:
2017.04.27

Informacja o planowanej przerwie w dostępie do systemu ECS (27.04.2017 r. pomiędzy godziną 20:15 a godziną 22:00)

Z/23/2017

data publikacji:
2017.04.28

Informacja uzupełniająca do art. 199 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.

Z/24/2017

data publikacji:
2017.05.12

Informacja związana z obsługą podpisu elektronicznego

Z/25/2017

data publikacji:
2017.05.30

Informacja związana z obsługą podpisu elektronicznego

Z/26/2017

data publikacji:
2017.06.05

Publikacja wersji 14.0 Instrukcji w zakresie procedury tranzytu realizowanej w transporcie kolejowym (strona internetowa MF)

Z/27/2017

data publikacji:
2017.06.12

Informacja dotycząca rozpoczęcia przez Komisję Europejską badania oceny dotychczasowego funkcjonowania umowy o wolnym handlu (FTA) UE - Korea Południowa.

Z/28/2017

data publikacji:
2017.06.19

1) Informacja dotycząca spodziewanego rozpoczęcia prowizorycznego stosowania umowy, o wolnym handlu zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA)                   2) Informacja dotycząca rozpoczęcia przez IAS w Gdańsku realizacji zadań organu właściwego ds. FLEGT.

Z/29/2017

data publikacji:
2017.06.28

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/989 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania i zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 149 z 13.06.2017), którym m. in. zmieniono art. 329 rozporządzenia wykonawczego Komisji 2015/2447 poprzez wykreślenie ustępu 8.

Z/30/2017

data publikacji:
2017.07.14

Publikacja nowej, uzupełnionej o komplet reguł, specyfikacji publicznej XML systemu AIS/IMPORT.

Z/31/2017

data publikacji:
2017.07.17

Komunikator BCP - alternatywny kanał komunikacyjny (usługa e-EXPORT oparta na systemie AES realizowana jest przez Zespół Projektowy AES/AIS.

Z/32/2017

data publikacji:
2017.07.31

Informacja dotycząca certyfikatu SSL zabezpieczającego komunikację z PUESC (data wygaśnięcia - 20 sierpnia 2017 r.)

Z/33/2017

data publikacji:
2017.08.07

Informacja o zaplanowanych pracach serwisowych związanych z instalacją nowej wersji PUESC, w dniach 13-14.08.2017r.

Z/34/2017

data publikacji:
2017.08.11

Informacja na temat przygotowań do korzystania z alternatywnego kanału komunikacji w systemach AES i AIS - Komunikatora BCP.

Z/35/2017

data publikacji:
2017.08.22

Informacja, dotycząca ogólnopolskiego rozszerzenia I etapu pilotażu systemu AIS/IMPORT.

Z/36/2017

data publikacji:
2017.08.28

Publikacja nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES w. 1.16.000 (PUESC)

Z/37/2017

data publikacji:
2017.08.31

Informacja, o planowanym zaostrzeniu zasad eksportu odpadów do Chin (31 grudnia 2017 r.)

Z/38/2017

data publikacji:
2017.09.07

W dniu 12.09 br. w godzinach 10.00-11.00 w ramach testów usługi e-Export, na środowisku produkcyjnym pilotażu zostaną przeprowadzone testy obciążeniowe systemu AES.