Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2017

Nazwa Opis

Z/1/2017

data publikacji:
2017.01.02

 

1) Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD. Stan na dzień 01.01.2017 r.                                                                                                                        2) Informacja uzupełniająca do newslettera nr Z/85/2016 z dnia 20.12.2016 r. (nowy system dokumentowania pochodzenia towarów dla celów stosowania ogólnego syst. preferencji taryfowych - GSP)

Z/2/2017

data publikacji:
2017.01.02

Informacja dotycząca utrudnień związanych z planowaną instalacją nowej wersji systemu SEAP (Portal PUESC) - 5.01 od godziny 20:00  do godziny 3:00 dnia 6.01.2017

Z/3/2017

data publikacji:
2017.01.03

Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/02/2017 - utrudnienia związane z planowaną instalacją nowej wersji systemu SEAP (Portal PUESC) - zmiana daty instalacji.

Z/4/2017

data publikacji:
2017.01.13

Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/03/2017, dotyczącą przesunięcia terminu planowanych prac serwisowych na dzień 20 stycznia (instalacja nowej wersji systemu SEAP - Portal PUESC).

Z/5/2017

data publikacji:
2017.01.16

Informacja dotycząca korzystania z procedury zgłoszenia uzupełniajacego w skladzie celnym

Z/6/2017

data publikacji:
2017.01.20

1) Informacja dotycząca prac serwisowych (SEAP - Portal PUESC) -  21.01.2017 (sobota) od godz.22:00 do godz. 2:00 w dniu 22.01.2017 (niedziela).                                             2) Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (wymagania fitosanitarne obowiązujące przy wywozie na Ukrainę wszelkich towarów z towarzyszeniem drewnianego materiału opakowaniowego (DMO) i drewna mocującego (palety, skrzynie, skrzyniopalety itp.).

Z/7/2017

data publikacji:
2017.01.24

Informacja dotycząca testów obciążeniowych usługi e-Export na środowisku produkcyjnym pilotażu systemu AES.

Z/8/2017

data publikacji:
2017.01.30

Informacja dotycząca testów obciążeniowych usługi e-Export na środowisku produkcyjnym pilotażu systemu AES.

Z/9/2017

data publikacji:
2017.01.31

Informacja dotycząca towarów wwożonych na terytorium Turkmenistanu w trybie wolnego handlu lub wwozu czasowego.