Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2015

Nazwa Opis

Z/1/2015

data publikacji:
2015.01.07

W dniu 08.01.2015 r. tj. w czwartek w godz. 06:30-07.30 odbędzie się instalacja nowej wersji oprogramowania Systemu ECS2.

Z/2/2015

data publikacji:
2015.01.15

Informacja dotycząca przywozu towarów pochodzących z Ekwadoru.

Z/3/2015

data publikacji:
2015.01.16

Planowana przerwa w dostępie do systemu ECS/ICS (19.01.2015 r. godz. 21:30 - 22.30).

Z/4/2015

data publikacji:
2015.01.16

Wykaz polskich kodów dodatkowych wykorzystywanych przy wypełnianiu pola 33 SAD (stan na dzień 16 stycznia 2015 r.).

Z/5/2015

data publikacji:
2015.01.22

Rozporządzenia wykonawcze Komisji UE - klasyfikacja niektórych towarów wg Nomenklatury scalonej.

Z/6/2015

data publikacji:
2015.01.27

W dniu 28.01.2015 r. tj. w środę, w godz. 06:30-07.30 odbędzie się instalacja nowej wersji oprogramowania Systemu ECS2.

Z/7/2015

data publikacji:
2015.01.28

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z NCTS.
Zmiany do instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15, część IV sekcja B.

Z/8/2015

data publikacji:
2015.02.04

Uzupełnienie Wykazu wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD.

Z/9/2015

data publikacji:
2015.02.06
Informacja o wprowadzeniu zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r.

Z/10/2015

data publikacji:
2015.02.10
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy agentów celnych.

Z/11/2015

data publikacji:
2015.02.17
Informacja, o organizowanym szkoleniu dla branży winiarskiej dotyczącym klasyfikacji taryfowej napojów alkoholowych.

Z/12/2015

data publikacji:
2015.02.24
Informacja o ograniczeniach w zakresie zawartości informacyjnej prezentowanej na stronach WebCel i OPUS.
Informacja dotycząca wprowadzonych ograniczeń w zakresie zawartości informacyjnej prezentowanej na stronach WebCel i OPUS oraz możliwości sprawdzania statusu zgłoszenia celnego realizowanego za pośrednictwem "interfejsu niewizualnego".

Z/13/2015

data publikacji:
2015.02.26
Informacja o organizowanym seminarium dla przedsiębiorców dotyczącym pochodzenia towarów.

Z/14/2015

data publikacji:
2015.02.27
Uzupełnienie informacji o organizowanym seminarium dla przedsiębiorców dotyczącym pochodzenia towarów.

Z/15/2015

data publikacji:
2015.03.02
Przerwa w dostępie do systemu CELINA w związku z instalacją nowej wersji oprogramowania (03.03.2015 r. tj. wtorek w godz. 06:00 - 07:30).

Z/16/2015

data publikacji:
2015.03.03
Aktualny na dzień 01.03.2015r. wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD.

Z/17/2015

data publikacji:
2015.03.05
Zmiana załącznika nr 2 do Instrukcji dla podmiotów (wersja 1.0)
Zmiana załącznika nr 2 do Instrukcji dla podmiotów (wersja 1.0) „Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych”.
Informacja dot. Seminarium na temat ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów.
Utrudnienia w działaniu Systemu CELINA,ECS/ICS
Utrudnienia w działaniu Systemu CELINA,ECS/ICS -  modernizacja usług transmisji danych prowadzoa w CPD MF  - 08 marca w godz. 00:01-05:00

Z/18/2015

data publikacji:
2015.03.10
Rozszerzenie możliwości stosowania instytucji zgody na samodzielne zdejmowanie i zakładanie zamknięć celnych w procesie konsolidacji przesyłek na operacje wywozowe rozpoczęte w innych krajach członkowskich, ze wskazanym urzędem wyprowadzenia w Polsce.

Z/19/2015

data publikacji:
2015.03.20
Informacja o ponownym uruchomieniu funkcjonalności odpytywania o status zgłoszenia celnego.

Z/20/2015

data publikacji:
2015.03.24
Newsletter informujący o zmianach wprowadzanych do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r.

Z/21/2015

data publikacji:
2015.03.31
Skonsolidowana wersja Not wyjaśniających do nomenklatury scalonej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 76).
Rozszerzenie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej na Macedonię.

Z/22/2015

data publikacji:
2015.04.01
Informacja dotyczącą planowanych zmian w zakresie realizacji procedury awaryjnej w systemie ECS.

Z/23/2015

data publikacji:
2015.04.02
Informacja na temat rozszerzenia zasad uproszczenia przy otwieraniu procedury TIR.
Informacja o publicznej prezentacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Z/24/2015

data publikacji:
2015.04.15
Informacja uzupełniająca dla użytkowników "Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych" dotycząca zasad podawania masy netto i masy brutto w zgłoszeniach celnych.

Z/25/2015

data publikacji:
2015.04.20
Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD. Stan na dzień 17.04.2015 r.

Z/26/2015

data publikacji:
2015.05.11
Zaproszenie na spotkanie organizowane w Ministerstwie Finansów w dniu 28 maja 2015 roku poświęcone realizacji Programu e-Cło.

Z/27/2015

data publikacji:
2015.05.11
Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD.

Z/28/2015

data publikacji:
2015.05.21
Informacja, o opublikowaniu na stronie internetowej Służby Celnej plików i prezentacji omawianych w trakcie seminarium dla przedsiębiorców, które odbyło się w dniu 23 marca 2015 r. w Ministerstwie Finansów.

Z/29/2015

data publikacji:
2015.05.29
Zmiany  do instrukcji "Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych".
Na stronie internetowej Służby Celnej, w dziale "Zgłoszenia celne i Intrastat" -> "Zgłoszenia celne" ->"Wyjaśnienia", udostępnione zostały zmiany  do instrukcji "Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych" wraz z  załącznikami.

Z/30/2015

data publikacji:
2015.06.03
Informacja uzupełniająca dla użytkowników „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” dotycząca zmian w zakresie metod płatności dla ceł antydumpingowych oraz zgłoszenia kurierskiego w wywozie.

Z/31/2015

data publikacji:
2015.06.05
Zaktualizowany harmonogram wdrożeń systemów AES/AIS/NCTS2 (w związku z wcześniejszą publikacją na stronie www.e-clo.gov.pl dwóch ostatnich specyfikacji publicznych).

Z/32/2015

data publikacji:
2015.06.15
Informacja dotycząca standaryzacji formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.

Z/33/2015

data publikacji:
2015.06.19
Informacja dotycząca planowanego na dzień 29 czerwca br. uruchomienia usługi "e-Klient SC"
Informacja dotycząca planowanego na dzień 29 czerwca br. uruchomienia usługi "e-Klient SC" wraz z dwoma załącznikami:
- "Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT",
- "Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej".

Z/34/2015

data publikacji:
2015.06.23
Z dniem 1 lipca 2015 r. do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej przystąpi Macedonia (była jugosłowiańska republika Macedonii).

Z/35/2015

data publikacji:
2015.06.24
Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/33/2015 w sprawie planowanego uruchomienia usługi e-Klient Służby Celnej.

Z/36/2015

data publikacji:
2015.06.24
W dniu 25.06.2015 r. w godzinach od 17:00 do 21:00 w Centrum Informatycznym w Łodzi będą prowadzone prace techniczne związane z wymianą infrastruktury sieciowej, co spowoduje przerwę w dostępie do systemu NCTS.
W dniu 25 czerwca 2015r. w godzinach od 17:00 do 21:00 z powodu prac technicznych w Centrum Informatycznym w Łodzi nastąpi przerwa w dostępie do modułu komunikacyjnego ECN dla systemów ECS i ICS.

Z/37/2015

data publikacji:
2015.07.07
Informacja dotycząca wprowadzenia w systemie SZPROT funkcjonalności umożliwiającej rejestrację dokumentów, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Z/38/2015

data publikacji:
2015.07.17
Informacja uzupełniająca dla użytkowników „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” dotyczącą zmian w zakresie metod płatności dla ceł antydumpingowych i wyrównawczych.

Z/39/2015

data publikacji:
2015.07.21
Przekazanie linku do zaktualizowanego ramowego harmonogramu udostępnienia usług Programu e- Cło.

Z/40/2015

data publikacji:
2015.07.27
Informacja dotycząca instytucji potwierdzania wspólnotowego statusu towarów (T2L, T2LF) - opublikowane na stronie MF.
Informacja dotycząca potwierdzania przez funkcjonariuszy celnych zgodności pieczęci widniejących na dowodach pochodzenia.

Z/41/2015

data publikacji:
2015.07.29
Informacja dotycząca nowych zasad okresu przejściowego dla usługi "e-Klient SC"

Z/42/2015

data publikacji:
2015.07.30
Informacja o przesunięciu terminu uruchomienia na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) obsługi gwarancji tranzytowych w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zabezpieczeń OSOZ 2 z dnia 10.08.2015 r. na dzień 17.08.2015

Z/43/2015

data publikacji:
2015.07.30
Informacja o wprowadzeniu z dniem 31 lipca br. specjalnej procedury awaryjnej, która będzie obowiązywała do chwili rozwiązania wszystkich stwierdzonych problemów związanych z usługą EORI (weryfikacja nr EORI/statusu AEO).

Z/44/2015

data publikacji:
2015.08.03
Z dniem 3 sierpnia br. przestaje obowiązywać Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT.

Z/45/2015

data publikacji:
2015.08.07
Informacja Ministerstwa Finansów na temat przerwy w działaniu systemu NCTS, oraz zmian zasad wypełniania formularza "Wniosek o rejestrację danych podmiotu w SISC" udostępnionego na platformie PUESC.
Zmiana zasad wypełniania formularza „Wniosek o rejestrację danych podmiotu w SISC” udostępnionego na platformie PUESC.

Z/46/2015

data publikacji:
2015.08.10
Informacja, o udostępnieniu na platformie PUESC kolejnej nowej usługi: e-Wnioski.

Z/47/2015

data publikacji:
2015.08.18
Informacja Komisji Europejskiej dot. prac związanych z aktualizacją oprogramowania serwera komunikacyjnego EuroBramki i związanej z nimi niedostępnością (20.08.2015 r.).

Z/48/2015

data publikacji:
2015.08.21
Z dniem 24 sierpnia 2015 r. na platformie PUESC w ramach usługi e-Wnioski zostanie wystawionych dla klientów Służby Celnej kolejnych sześć formularzy wniosków.

Z/49/2015

data publikacji:
2015.08.25
Informacja o aktualizacji oprogramowania serwera komunikayjnego EuroBramki (przerwa w dostępie do usługi w dniu 27.08.2015 r. w godzinach od 21:00 do 02:00).

Z/50/2015

data publikacji:
2015.08.27
Z dniem 31 sierpnia 2015 r. na platformie PUESC w ramach usługi e-Wnioski zostanie wystawionych dla klientów Służby Celnej kolejnych pięć formularzy wniosków wszczynających postępowania.

Z/51/2015

data publikacji:
2015.08.28
Informacja dotycząca problemów z obsługą polskich zabezpieczeń podczas obejmowania przesyłek procedurą tranzytu w niemieckim systemie NCTS.

Z/52/2015

data publikacji:
2015.08.31
Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/50/2015 - przesunięcie terminu udostępnienia formularzy wniosków wszczynających postępowania na platformie PUESC.
W nawiązaniu do wysłanego do Państwa Newslettera nr Z/50/2015 z dnia 27 sierpnia br. Departament Ceł w Ministerstwie Finansów informuje, że z przyczyn technicznych udostępnienie formularzy wniosków wszczynających postępowania na platformie PUESC planowane na dzień 31 sierpnia br., musi zostać przesunięte w czasie.

Z/53/2015

data publikacji:
2015.09.02
Zaproszenie na jednodniowe szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników firm, przedstawicieli Agencji Celnych współpracujących ze Służbą Celną. (PUESC - obsługa, wnioski, certyfikaty).
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia2015 r. w sprawie ogłoszenia listy agentów celnych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 55).

Z/54/2015

data publikacji:
2015.09.09
Informacja dotycząca wprowadzenia zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r.

Z/55/2015

data publikacji:
2015.09.10
Informacja dotycząca zmian sposobu stosowania standardowego formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.

Z/56/2015

data publikacji:
2015.09.11
Komunikat dotyczący zakończenia okresu przejściowego w zakresie możliwości uwierzytelniania dokumentów elektronicznych wysyłanych za pośrednictwem platformy PUESC.
Komunikat dotyczący zakończenia okresu przejściowego w zakresie możliwości uwierzytelniania dokumentów elektronicznych wysyłanych za pośrednictwem platformy PUESC z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy klucza do bezpiecznej transmisji danych wydanego przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie.

Z/57/2015

data publikacji:
2015.09.11
Informacja dotycząca centralizacji rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną.
Informacja dotycząca centralizacji rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną (jedno okienko rozliczeniowe) i jednoczesne wygaszenie Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR2.

Z/58/2015

data publikacji:
2015.09.14
Informacja dotycząca uruchomienia wspólnej Infolinii Podatkowej i Celnej.

Z/59/2015

data publikacji:
2015.09.22
Informacja o wprowadzeniu z dniem 12 października 2015 r. zmian przy wypełnianiu Powiadomienia o dostarczeniu towarów do miejsca realizacji procedury uproszczonej (komunikat PWD2) oraz deklaracji skróconej (DS).

Z/60/2015

data publikacji:
2015.09.24
Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący zakończenia procesu identyfikowania kodów taryfowych, w których są klasyfikowane towary objęte stawkami podatku akcyzowego.

Z/61/2015

data publikacji:
2015.09.25
Komunikat dotyczący udostępnienia z dniem 28 września archiwum biuletynów elektronicznych dla zgłaszających, zwanych dalej "Newsletterami".

Z/62/2015

data publikacji:
2015.09.29
Komunikat MF dotyczący rozwiązania problemów  związanych z weryfikacją EORI / statusu AEO.
Komunikat MF dotyczący rozwiązania problemów  związanych z weryfikacją EORI / statusu AEO, oraz informację uszczegóławiającą do Newslettera nr Z/57/2015 z dnia 11.09.2015 w sprawie niedostępności systemu OSOZ 2.

Z/63/2015

data publikacji:
2015.10.01
Udostępnienie systemu eBooking TRUCK.
Udostępnienie systemu eBooking TRUCK umożliwijający kierowcom samochodów ciężarowych i przedsiębiorcom transportowym internetową rezerwację terminu granicznej obsługi wywozowej z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Z/64/2015

data publikacji:
2015.10.01
Zawiadomienie Skierowane do Importerów - Przywóz tkanin siatkowych, o otwartych oczkach z włókien szklanych do Unii Europejskiej z państw beneficjentów systemu GSP
Zawiadomienie Skierowane do Importerów - Przywóz tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych do Unii Europejskiej z państw beneficjentów systemu GSP, należących do regionalnej grupy kumulacji I oraz grupy III (Dz. Urz. UE seria C Nr 314 z dnia 23.9.2015 r.).

Z/65/2015

data publikacji:
2015.10.15
Wdrożenie Systemu TRACES (TRAde Control and  Expert System).

Z/66/2015

data publikacji:
2015.10.16
Informacja dla przedsiębiorców dokonujących wpłat zbiorczych należności celnych, stosujących plik specyfikacji.

Z/67/2015

data publikacji:
2015.10.27
Komunikat dotyczący harmonogramów uruchomień produkcyjnych systemów operacyjnych SISC

Z/68/2015

data publikacji:
2015.10.30
Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wprowadzenia zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r.

Z/69/2015

data publikacji:
2015.11.06
Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące klasyfikacji towarów
Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące klasyfikacji towarów, Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej, Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące ceł, Komunikaty o wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE, Komunikaty Komisji Europejskiej oraz Publikacje dotyczące wiążącej informacji taryfowej (WIT).

Z/70/2015

data publikacji:
2015.11.10
Informacja, o organizowanej przez Ministerstwo Finansów konferencji z cyklu "Służba Celna dla Biznesu 2015+"

Z/71/2015

data publikacji:
2015.11.12
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1979 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012

Z/72/2015

data publikacji:
2015.11.19
W dniu  20.11.2015 r. w godzinach 21:00 - 23:00 oraz w dniu 22.11.2015 r. w godz. 20:00 do 22:00 w Izbie Celnej w Krakowie zaplanowano prace naprawcze dla Systemów CELINA/INTRASTAT.

Z/73/2015

data publikacji:
2015.11.23
Przerwa w dostępie do systemów  CELINA/ECS/ICS - prace przy zasilaniu energetycznym Izby Celnej w Krakowie (24.11.2015 r. w godzinach 07:30 - 08:30 oraz w godzinach 13:00 - 14:00)

Z/74/2015

data publikacji:
2015.11.25

Publikacja nowych wersji Specyfikacji Technicznej XML dla Systemu ECS w.2.11 i Specyfikacji Technicznej XML dla Systemu ICS v 2.08. Nowa wersja specyfikacji NCTS w. 4.12 zostanie opublikowana na Witrynie Proklienckiej MF w dniu 26 listopada 2015 r.

Z/75/2015

data publikacji:
2015.11.27
Dziennik Urzędowy UE L 288 z 04.11.2015 r. - sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1754 z 06.10.2015 r.
Dziennik Urzędowy UE C 371 z 09.11.2015 r. - komunikat dot. wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-344/14

Z/76/2015

data publikacji:
2015.11.30
Przerwa w dostępie do Systemów ECS/ICS związana z instalacją nowej wersji oprogramowania Systemu ECS2 (30.11.2015 r. tj. poniedziałek w godz. 20:00 - 21:00)

Z/77/2015

data publikacji:
2015.12.02
Publikacja na www.e-clo.pl dokumentu "AIS/IMPORT - Informator dla podmiotów zaangażowanych w przywozowe procesy celne realizowane drogą elektroniczną (wersja 1.0)"

Z/78/2015

data publikacji:
2015.12.11
Przerwa w komunikacji systemu NCTS z systemem obsługi zabezpieczeń OSOZ2 - zaplanowane prace techniczne (15.12.2015 r. od godz. 19.00 do godz. 3.00 następnego dnia)

Z/79/2015

data publikacji:
2015.12.14
Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania m. in. Protokołu I i Protokołu II do Układu stowarzyszeniowego UE-Ukraina (Dz. Urz. UE L 321 z dnia 5.12.2015 r.)

Z/80/2015

data publikacji:
2015.12.16

1). Z dniem 1.02.2016 r. Republika Serbii nową Stroną Konwencji WPT.

2). Z dniem 1.01.2016 r. na Majotcie (FR) do systemu NCTS będą podłączone dwa urzędy celne: Longoni Port Bureau (FR006800) i Pamandzi Aéroport Bureau (FR006810).

Z/81/2015

data publikacji:
2015.12.23
Informacje dotyczące usługi e-ZEFIR

Z/82/2015

data publikacji:
2015.12.28
Wprowadzenie w ramach usługi e- Załączniki możliwość wysyłania bezpośrednio z poziomu tej aplikacji dokumentów kierowanych do oddziału celnego w postaci ustandaryzowanego pakietu (04.01.2016 r.)