Strona startowa Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności serwisu

Szanowni Państwo dostępność cyfrowa jest zadaniem, nad którym należy pracować każdego dnia.

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://e-clo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008.05.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.05.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniższych:

 1. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • nie wszystkie treści oraz funkcjonalności strony są dostępne z interfejsu klawiatury,
 • nie każdy interfejs posiada czytelny, stale widoczny fokus,
 • może być zaburzona kolejność focus,
 1. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • mechanizm uznany jako narzędzie do pomijania bloków treści powtarzanych skrót: „ctrl + F” nie pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie operacji w każdej wersji przeglądarki internetowej,
 1. mogą się zdarzyć sytuacje , że pomimo starań redaktorów serwisu dla interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola (przeznaczenie) nie będą mogły być odczytane przez program komputerowy, a stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, nie będą mogły być ustawione przez program komputerowy;
   
 2. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
 • nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang,
 • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,
 • obrazki umieszczone na stronie mogą nie mieć opisów alternatywnych,
 • na wybranych stronach tabele używane są do budowania struktury strony
 • mogą pojawić się sytuacje niespełniania wymaganego poziomu kontrastu 4.5:1,
 • mogą pojawić się elementy niewidoczne przy powiększeniu strony do 200%,
 • nie wszystkie formularze osadzone na stronie posiadają dostępne nazwy,
 • linki mogą nie mieć zdefiniowanego celu,
 1. z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,
   
 2. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ministerstwo dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej zgłoś pytanie, uwagę lub problem pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Tą samą drogą możesz złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

W treści żądania:

 • podaj swoje dane,
 • wskaż, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • wskaż sposób kontaktu,
 • określ formę informacji, jeżeli zgłaszasz potrzebę jej otrzymania w formie alternatywnej.

Zrealizujemy twoje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, to niezwłocznie poinformujemy cię, kiedy realizacja żądania będzie możliwa – termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, będziesz mógł złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę będziesz mógł przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.