Strona startowa


Informujemy, że przywrócona została automatyczna walidacja numerów EORI  dla podmiotów z terenu UE oraz nowych polskich dla zgłoszeń obsługiwanych w systemach CELINA i ECS/ICS.