Strona startowa


Uprzejmie informujemy, iż na stronie e-cło zostały utworzone rejestry awarii/utrudnień w systemach CELINA i ECS/ICS.

W rejestrze będą ujmowane awarie centralne, lokalne oraz utrudnienia w pracy ww. systemów zgodnie z ich definicjami. Aktualizacja zapisów będzie odbywała się najpóźniej do końca dnia następującego po dniu usunięcia awarii/wyeliminowania utrudnień.

Rolą rejestru awarii/utrudnień jest zestawienie wszystkich ogłaszanych stanów awaryjnych systemów zbiorczo w jednym miejscu dla potrzeb podmiotów gospodarczych jak również administracji celnej. Obecne dane w rejestrze zawierają informacje wprowadzone wyłącznie do celów poglądowych. Aktualizacja rozpocznie się od dnia 1 marca 2013r.

Ogłaszanie awarii/ utrudnień będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach poprzez zapisy na stronach e-cło w zakładce komunikaty oraz I linię Help Desk w Cieszynie.