Strona startowa


Informacja o wdrożeniu nowej funkcjonalności w podsystemie CELINA-IMPORT polegającej na zautomatyzowaniu procesu obciążania w systemie OSOZ salda zabezpieczenia wymaganego na podstawie art. 88 i 104 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w zakresie dotyczącym obsługi zabezpieczenia wymaganego w celu zapewnienia uiszczenia długu celnego mogącego powstać w stosunku do towarów obejmowanych procedurą składu celnego (kod procedury 71).