Strona startowa Aktualności


Ważny komunikat dla użytkowników Systemu NCTS pobierz

 

Uprzejmie informujemy, iż Departament Polityki Celnej  Ministerstwa Finansów opracował nową wersję dokumentu „ Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych”.

 

Informacja uzupełniająca do Instrukcji dot. rejestracji w PDR,informująca o rozszerzeniu funkcjonalności związanej z rolą "Menadżer", a także o zmianach w zakresie wymogu składania dokumentu "Oświadczenie dotyczące Instrukcji", którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Instrukcji.

 

Uprzejmie informujemy, iż od 11.09.2012 obowiązuje nowa "Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT" w wersji 1.2.

Wersję 1.2 Instrukcji należy stosować od daty jej opublikowania na stronie internetowej Ministerstwa Finansów tj. z dniem 11 września 2012 r. Wnioski i dokumenty złożone w organie celnym z użyciem formularzy obowiązujących przed datą 11.09.2012 r. są ważne i nie wymagają aktualizacji, niemniej mają do nich bezpośrednie zastosowanie zasady postępowania i warunki rejestracji określone w wersji 1.2 Instrukcji, także w tym zakresie, w jakim uległy one modyfikacji w porównaniu do zasad obowiązujących przed dniem 11.09.2012 r.

 

Komunikat dla użytkowników Systemu CELINA i osób podlegających rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR).

alt pobierz

 


Strona 2 z 3