Strona startowa Aktualności


Informacja uzupełniająca do Instrukcji dot. rejestracji w PDR,informująca o rozszerzeniu funkcjonalności związanej z rolą "Menadżer", a także o zmianach w zakresie wymogu składania dokumentu "Oświadczenie dotyczące Instrukcji", którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Instrukcji.

 

Uprzejmie informujemy, iż od 11.09.2012 obowiązuje nowa "Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT" w wersji 1.2.

Wersję 1.2 Instrukcji należy stosować od daty jej opublikowania na stronie internetowej Ministerstwa Finansów tj. z dniem 11 września 2012 r. Wnioski i dokumenty złożone w organie celnym z użyciem formularzy obowiązujących przed datą 11.09.2012 r. są ważne i nie wymagają aktualizacji, niemniej mają do nich bezpośrednie zastosowanie zasady postępowania i warunki rejestracji określone w wersji 1.2 Instrukcji, także w tym zakresie, w jakim uległy one modyfikacji w porównaniu do zasad obowiązujących przed dniem 11.09.2012 r.

 

Komunikat dla użytkowników Systemu CELINA i osób podlegających rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR).

alt pobierz

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że został udostępniony Wykaz telefonów pod jakimi, w poszczególnych izbach celnych, w przypadku czasowej niedostępności Help-Desk w Cieszynie, realizowana będzie w godzinach pracy urzędu procedura awaryjnego odblokowywania konta w systemach ECS/ICS/CELINA/INTRASTAT”.  

alt pobierz

 

Komunikat w sprawie stosowania papierowego dokumentu ADT
Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, iż możliwość stosowania papierowego dokumentu ADT została zachowana wyłącznie dla przypadków, gdy wyroby akcyzowe są obejmowane procedurą wywozu w Polsce i przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do urzędu wyprowadzenia w Polsce. W sytuacji, gdy wyroby akcyzowe objęte procedurą wywozu w Polsce są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do urzędu wyprowadzenia w innym państwie członkowskim stosowanie Systemu EMCS jest obligatoryjne (nie ma możliwości zastosowania papierowego dokumentu ADT). Jednocześnie informujemy, że w przypadku zgłoszeń wywozowych z wpisanym w polu 40 numerem papierowego ADT, którego struktura jest inna niż numer ARC dokumentu e-AD, jeżeli faktyczne wyprowadzenie towaru następuje przez inny niż krajowy urząd wyprowadzenia, mogą wystąpić problemy z obsługą tego zgłoszenia w urzędzie wyprowadzenia.
 

 


Strona 2 z 2