Strona startowa Aktualności Informacja uzupełniająca dot. rejestracji w PDR


Informacja uzupełniająca do Instrukcji dot. rejestracji w PDR,informująca o rozszerzeniu funkcjonalności związanej z rolą "Menadżer", a także o zmianach w zakresie wymogu składania dokumentu "Oświadczenie dotyczące Instrukcji", którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Instrukcji.