Sprawdź samochód na podstawie AKC-U

Strona umożliwia sprawdzenie na podstawie numeru identyfikacyjnego VIN, czy od samochodu osobowego został odprowadzony w całości należny podatek akcyzowy zgodnie ze złożonym AKC-U.