W związku z informacją otrzymaną z Centrum Przetwarzania Danych(CPD) w Radomiu w dniu 21.01.2017 (sobota) od godz.21:45 do godz. 2:00 w dniu 22.01.2017 (niedziela) nastąpi przerwa w dostępie do usług biznesowych systemów AIS/ICS, AIS/INTRASTAT.

Powyższa przerwa spowodowana jest zaplanowanymi pracami serwisowymi po stronie CPD.

W związku z powyższym w przypadku konieczności dokonania odpraw w systemie AIS/ICS, AIS/INTRAST, należy skorzystać z procedury awaryjnej.

 Jednocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej: http://www.e-clo.pl,  oraz https://puesc.gov.pl będą zamieszczane na bieżąco informacje na temat postępu prac bądź dalszych utrudnień.

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że dnia 22.01 od godziny 19:20 do dnia 23.01. do godziny 3:00, przeprowadzona zostanie instalacja nowej wersji systemu SEAP (Portal PUESC). Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji w swoich planach operacyjnych.
W przypadku zmiany terminu działań serwisowych poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

W tym czasie przewidziana jest całkowita niedostępność portalu oraz usług niewizualnych, tym samym niedostępne będą usługi:

   e-Klient,
    e-Wnioski,
    e-Zefir,
    e-Zabezpieczenia,
    e-Booking TRUCK,
    e-Tranzyt,
    e–INTRASTAT
    e–Import (AIS/ICS)

Dotyczy to także innych e-usług, które są w fazie testów i pilotaży. Niedostępne będą wszystkie kanały komunikacyjne: Portal PUESC, e-mail, web service, e-PUAP.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Uwaga!!!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku zostanie zablokowana możliwość uzyskania klucza bezpiecznej transmisji w CBT Izby Celnej w Krakowie. Od tej daty wnioski o taki klucz będzie można składać wyłącznie w Centrum PKI za pomocą strony PUESC. Jednocześnie informujemy, że klucze wydane do tej pory przez CBT IC Kraków mogą być używane po 1 stycznia do chwili wygaśnięcia ważności certyfikatu.

 

W związku z prowadzonymi w dniu dzisiejszym  pracami konserwacyjnymi  na portalu PUESC mogą występować poważne utrudnienia w komunikacji z systemem NCTS, AIS/ICS, AIS/INTRASTAT.

Mając powyższe na uwadze ogłaszamy utrudnienia ogólnopolskie w systemie NCTS oraz AIS/ICS. Zgodnie z procedurą decyzja o przejściu na procedurę awaryjną pozostaje w gestii Kierownika oddziału/Kierownika zmiany.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaplanowanymi przez Ministerstwo Finansów pracami serwisowymi, w dniu 3 listopada (czwartek) w godz. 18:00 - 19:00  mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostępie do usług SMTP (przesyłanie zgłoszeń i odsyłanie komunikatów pocztą elektroniczną) dla systemów: CELINA, ECS, AIS/ICS, AIS/Intrastat. Prosimy korzystać z alternatywnych sposobów przesyłania zgłoszeń(strony www, interfejs niewizualny).

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o przesunięciu terminu ogólnopolskiego produkcyjnego wdrożenia systemu AES na dzień 28 listopada 2016 r.

Intencją Ministerstwa Finansów jest realizacja wszelkich działań zapewniających sprawne przejście na obsługę dokumentów wywozowych w usłudze e-Export przez system AES i inne komponenty SISC. Przesunięcie terminu jest spowodowane niejednoznacznymi wynikami testów obciążeniowych usługi e-Export, w obszarze  przekazywania i odbierania komunikatów z wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych PUESC z /do Systemu AES. Biorąc pod uwagę konieczność zachowania stabilnej obsługi obrotu towarowego na kierunku wywozowym podjęta została decyzja o przesunięciu wdrożenia Systemu AES i niezwłocznym podjęciu działań optymalizacyjnych w ww. obszarze.

Informację w zakresie potwierdzenia gotowości do wdrożenia systemu AES we wskazanym na wstępie terminie udostępnimy najpóźniej w dniu 17 listopada 2016 r. W tej samej dacie poinformujemy też Państwa czy nadal aktualne jest wspólne uruchomienie AES i EMCS2.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że bez względu na faktyczną datę uruchomienia AES będzie się to wiązało z 2-3 dniową niedostępnością jakiegokolwiek systemu wywozowego (wyłączony będzie także krajowy ECS) – tak więc po podaniu przez nas potwierdzonej daty uruchomienia systemu AES, prosimy to uwzględnić w swoich planach wysyłkowych.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o kontynuowanie działań pilotażowych wg dotychczasowych zasad. Prosimy także o dopełnienie wszystkich obowiązków rejestracyjnych w ramach usługi e- Klient.

W listopadzie przeprowadzimy przynajmniej 2 tury testów obciążeniowych usługi e-Export.